JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.

vedoucí kandidát v Královéhradeckém kraji
51 let
KSČM, policista pplk. v.v., druhé období poslanec Parlamentu ČR a krajský zastupitel, třetí volební období zastupitel města Trutnov
žije v Trutnově – Horní Staré Město 

Po více než 23 letech práce u policie na různých úrovních v oblastí vyšetřování se stal bezpečnostním poradcem a zástupcem ředitele na střední škole, kde učil právní předměty. V roce 2013 byl poprvé zvolen poslancem a podruhé v roce 2017. V Poslanecké sněmovně pracuje v několika sněmovních výborech zaměřených na právo a bezpečnost. Do bezpečnostního výboru se zapojil také jako krajský zastupitel Královéhradeckého kraje. Ve svém volném čase relaxačně sportuje – zejména kolo (v zimě běžky) a plavání. Rád také s batohem na zádech poznává nová místa, ať již u nás nebo v zahraničí. Každé léto také působí jako vedoucí na táborech pro děti.

„V kraji jsem dopomohl mnoha dobrovolným hasičským sborům k získání financí na techniku, rekonstrukce či výstavbu nových hasičských zbrojnic. Aktivně podporuji činnost všech složek IZS. Kraj má být pro lidi bezpečný, rád bych se proto zapojil do práce v bezpečnostním výboru, popř. výboru pro dopravu. Jako poslanec pomáhám kraji při řešení konkrétních záležitostí a na kraj zpětně přenáším nové informace z centra. Kde je bezpečno, tam se dobře žije!“

Vizitky ostatních kandidátů na webu KSČM Královéhradeckého kraje