Květa Matušovská

Lídryně kandidátky v Pardubickém kraji

Vystudovala na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice v oboru technologie a řízení dopravních systémů. Dálkově také vystudovala Masarykovu univerzitu - obor učitelka odborných předmětů na střední škole. 

Od roku 2010 působí jako poslankyně Parlamentu ČR. V současné době zastává funkci místopředsedkyně hospodářského výboru, působila také ve výboru sociálním a kontrolním. Je zapojena do práce podvýborů pro myslivost, rybářství, včelařství a zahrádkářství, podvýboru pro dopravu a podvýboru pro hasiče.

Je podepsaná pod dvěma desítkami poslaneckých návrhů zákonů, zejména z oblasti dopravy.

Žije v Javorníku, kde je zastupitelkou obce a předsedkyní kontrolního výboru. Pravidelně se jako host účastní jednání výboru pro dopravu a dopravní obslužnost Pardubického kraje.

Od roku 2006 podniká v oboru hostinská činnost. Ve sněmovně by ráda pokračovala zejména v práci v oblasti dopravy.

Mezi její záliby patří kynologie, včelařství, zahrádkářství, aktivně působí mezi dobrovolnými hasiči a přebírá záštitu nad řadou společenských a mládežnických akcí.

Květě Matušovské je 37 let, je vdaná, společně s manželem vychovávají pětiletou dceru.