Mgr. Bc. Zdeněk Střítecký          

kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 51, Žďár nad Sázavou
věk: 50 let
podnikový právník
je ženatý, otec čtyř dětí, žije v Trnavě, okres Třebíč

Jmenuji se Zdeněk Střítecký, pracuji jako podnikový právník v české společnosti se sídlem na Vysočině. Jsem absolventem Fakulty sportovních studií, Masarykovy Univerzity v Brně, kde jsem získal akademický titul Bc. a následně právnické fakulty na Bratislavské vysoké škole práva, kde jsem získal titul Mgr. Žiji v obci Trnava na Vysočině, jsem ženatý a mám čtyři děti. Celý život se věnuji amatérskému sportu, v mládí jezdectví, judu a horolezectví, později motocyklovému sportu – enduru.

Do politiky mě přivádí pocit vlastenecké povinnosti. Naše země se místo kdysi slibované konvergence (sbližování) s životní úrovní v západní Evropě a transformace ekonomiky stala vyrabovanou a zadluženou kolonií, kde si většina občanů může o růstu životní úrovně nechat jen znát.  Musíme vystoupit z pozice kolonie, odkud plody naší práce putují do ciziny.

Naše země nyní místo z vytvořených hodnot žije z neustále rostoucích dluhů. Dluhy způsobují inflaci a neustálý růst životních nákladů. Ceny bydlení dosáhly absurdní výše.

Máme rozhodně na víc, než být vyrabovanou kolonií s předluženými byty!

Řešení hospodářského i společenského úpadku naší země je jedině v dekolonizaci, a ta je možná v principu ve dvou variantách:

a) radikální řešení - odejít z EU

b) diplomatické řešení - začít podstatně důrazněji a odpovědněji hájit zájmy naší země v rámci fungování EU. Především prohlubovat na toto téma spolupráci se zeměmi Visegrádské čtyřky, které mají stejný problém.

Jako politik tedy vidím na celostátní úrovni tyto dvě priority a cíle:

 • Dekolonizovat naši vlast, obnovit potravinovou soběstačnost a politickou suverenitu
 • Posílit občanská práva a zavést právo na referendum - přímou demokracii jako nástroj k efektivnímu prosazování národní politiky, o který se mohou zvolení politici opřít.

Volební heslo:

DÁME ZEMI ZASE DO POŘÁDKU


Hlavní body mého politického programu:

Na celostátní úrovni:

 1. Prosazovat a podporovat proces dekolonizace naší země.
 2. Prosadit přímou demokracii zákonem o referendu, kdy nejvyšší moc bude dána českému národu.
 3. Obnovit potravinovou soběstačnost ČR spojenou s obnovou venkova jako „živitele“ národa.
 4. Zajistit státní podporu amatérskému sportu a rozvoji tělesné zdatnosti občanů.
 5. Zavést státní program podpory bytové výstavby vedoucí k dostupnému bydlení a zamezení spekulacím v oblasti bydlení.
 6. Posilovat podíl státu, krajů i obcí na vlastnictví klíčového průmyslu, vodohospodářství, energetiky, pojišťovnictví, telekomunikací, bankovnictví, veřejné přepravy osob, zdravotnictví.
 7. Zabavit majetky, u nichž se prokáže, že byly nabyty podvody při restitucích, privatizaci nebo dotacích.
 8. Uzákonit osobní odpovědnost politiků, vysokých úředníků a soudců za škody způsobené při výkonu svěřených pravomocí.
 9. Ukončit státní podporu, daňové úlevy a výjimky z daňových zákonů církvím a vyplácení tzv. církevních restitucí.
 10. Ve školství zavést program na posílení národní hrdosti a branné zdatnosti českých občanů.
 11. Zjednodušit podmínky pro podnikání a výkon práce, nižší zdanění práce, povinnost správních orgánů řádně poučit občany a poskytnout jim přiměřenou lhůtu k nápravě stavu dle poučení před uvalením sankce.

Na regionální úrovni okr. Žďár nad Sázavou, potažmo Vysočina

1. Obnova venkova, která však nesmí spočívat v marnotratném tahání dotací do nefunkčních projektů. Musíme obnovit zemědělskou výrobu, vytvořit přímo na venkově nová pracovní místa, která do něj přivede mladé rodiny, které najdou práci v místě bydliště bez nákladného a nepříjemného dojíždění.

2. Řešení nevyhovující situace ve zdravotnictví na Vysočině. Kvalitní čeští lékaři nám z Vysočiny odcházejí, nahrazují se různými cizinci, kteří nezřídka ani neumí česky. Lékařská pohotovost je v některých oblastech Vysočiny naprosto zanedbaná.

3. Zlepšit hospodaření s vodou. Poslední měsíce se situace s nedostatkem vody v půdě překvapivě zlepšila sama. Současně s tím, jak přestala v rámci "korona paniky" létat nad námi letadla, začalo neobvykle pršet. Nevím, zda to má nějakou souvislost, ale byla by to velká náhoda, kdyby nikoli. Vysočina je výrazně zasažena kůrovcem a tím na místě původních lesů vznikají rozsáhlé holiny. Les má naprosto nezastupitelný význam ve schopnosti zadržovat v půdě vláhu. Tohle je jistě palčivý problém k akutnímu řešení.