Mgr. Jindřich Havelka, DiS.

kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 18, Příbram
Věk 46 let
řidič záchranář
s manželkou vychovávají dva syny a dceru, žije v Trhových Dušníkách u Příbrami

Po ukončení odborného učiliště, kde vystudoval obor nástrojař, roku 1990 nastoupil do svého prvního zaměstnání. Po ukončení základní vojenské služby nastoupil k Vězeňské službě České republiky, kde byl zařazen na úseku eskortní služby. Za dobu trvání služebního poměru vystudoval Střední pedagogickou školu v Mostě, obor speciální pedagogika. Dále absolvoval různé další kurzy, např. kurz řidiče – záchranáře. Po ukončení služebního poměru v roce 2005 přešel k Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje, kde pracuji dodnes. Zde pracuje jak na „výjezdové“ službě, ale také jako kontrolor provozu. ZZS má rozložená stanoviště v každém okrese, a tak se při kontrolách stanovišť pohybuje po celém kraji a je přímo v terénu konfrontován s problematikou krajského zdravotnictví, jehož stav vnímá kriticky. Při zaměstnání se mu podařilo dokončit studium magisterského oboru sociální práce. Díky kombinaci těchto oborů vzdělání je schopen více porozumět potřebám pacientů, protože demografický vývoj společnosti je neúprosný, a tak se mnohdy na výjezdech setkává jak s diagnózou zdravotní, tak i s diagnózou sociální. Je rád, že poznatky získané při studiu sociální práce může využívat i v praxi a při zátěžových životních situacích v rodinách pacientů se tyto znalosti rozhodně hodí. Je členem odborové organizace zdravotníků.

Po posledních krajských volbách byl za KSČM nominován jako člen dozorčí rady Oblastní nemocnice v Příbrami a do Zdravotního výboru kraje. Díky svému vzdělání a zkušenostem „ z terénu“ je schopen v mnohém přispět jak v oblasti zdravotnictví, tak ale i v oblasti sociální práce kraje.

Volební heslo:

Prvním a největším bohatstvím je zdraví

Programové priority kandidáta:

 • Nastavení výdajů na zdravotnictví v ČR na úroveň EU, tedy alespoň na 9 % HDP.
 • Sjednocení tabulkových platů zdravotníků bez ohledu na zřizovatele nebo poskytovatele zdravotnických služeb.
 • Nastavení automatické valorizace plateb za státní pojištěnce.
 • Vytváření dostatečných rezerv pro potřeby udržení a rozvoje zdravotnictví v ČR.
 • Garance podpory zdravotnických zařízení, která jsou ve vlastnictví krajů a obcí.
 • Narovnání rozdílů plateb v úhradách pojišťoven.
 • Omezení množství zdravotních pojišťoven.
 • Nastavení jasných pravidel pro zdanění rezerv pojišťoven.
 • Získané prostředky efektivně využít nejen pro rozvoj zdravotnictví, ale věnovat pozornost i oborům na pomezí sociálně zdravotní péče.
 • Díky stabilnímu financování zatraktivnit práci ve zdravotnictví.
 • Přehodnocení věku odchodu zdravotníků do starobního důchodu.
 • Dostupná zdravotní péče pro každého občana v České republice.
 • Jednoznačně jsem proti další privatizaci nemocnic.  Naopak, je důležité podržet dostatek poskytovatelů zdravotní péče v rukou státu a kraje.
 • Zlepšit dostupnost oborů zdravotnictví v okrajových oblastech státu.