Mgr. Miroslav Raindl

kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 63, Přerov
Věk 66 let
dětský psycholog
ženatý, má dva syny a 5 vnuků, žije v Hranicích

Narodil se v Jeseníku, jeho otec byl voják z povolání. Má ještě pět sourozenců.  Po ukončení střední vojenské školy vystudoval Vojenskou akademii v Bratislavě. Následně si doplnil vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie. Prošel v armádě mnoha funkcemi a po ukončení závazku odešel do zálohy. Své zkušenosti psychologa však předával v různých pracovních pozicích. Působil jako psycholog ve výchovném zařízení, kde se později stal i vedoucím.

Jako odborník na poruchy chování dětí a mladistvých byl zván a nominován do různých aktivit zaměřených na rizikovou a problémovou mládež. Byl např. členem protidrogové komise u bývalého okresu v Přerově, několik volebních období byl předsedou Komise prevence a bezpečnosti při Radě města Hranice. Vedl i Komisi prevence a bezpečnosti Rady Olomouckého kraje. Už šest volebních období je zastupitelem města Hranice za KSČM. Vedle Komise prevence zde vedl i Komisi pro kontrolu komunálních služeb. V současnosti je také předsedou dozorčí rady společnosti Ekoltes. Vede Městskou radu KSČM v Hranicích.

Nyní pracuje jako poradenský psycholog speciálně pedagogického centra, kde provádí diagnostiku dětí a mladistvých předškolního a školního věku. Je i školním psychologem pro žáky středních a učňovských škol.

V minulosti s manželkou podnikali mnoho sportovních a společenských aktivit. On sám je vášnivým fanouškem rockové muziky. I v pozdním věku navštěvuje koncerty a festivaly.

Volební hesla:

Chyba není v Senátu! Ale v senátorech!

Senát pro občana!

Programové priority kandidáta:

 • Iniciovat zákony na podporu podnikatelů i občanů v době krizových situací
 • Ochrana krajiny, půdy, vody a lesů – zdravé životní prostředí!
 • Vodu do českých rukou
 • Projekty pro zadržení vody pro Moravu
 • Kvalitní veřejná doprava, její dostupnost v menších obcích, koordinace OL a MS kraje
 • Bezpečná a čistá města a obce
 • Sociální dávky jen potřebným
 • Stop falšování dějin ve školách
 • Byty pro mladé
 • Důstojná péče o seniory
 • Podpora pro učňovské školství
 • Stop ilegální migraci – dodržování českých zákonů
 • Místo diktátu EU rovnocenné partnerství
 • Řešení místních obtíží Přerovska, Hranicka a Oderska