PaedDr. Josef Lukášek

kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 48, Rychnov nad Kněžnou
68 let
středoškolský pedagog
žije v obci Bystré na Rychnovsku, je ženatý a má dvě dcery

Léta pracoval jako středoškolský učitel, je zastupitelem Královéhradeckého kraje (v minulém volebním období byl členem rady kraje pro sociální oblast), nyní je místopředsedou sociálního výboru a členem výboru pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje a také místostarostou obce Bystré v okrese Rychnov nad Kněžnou. Dlouhodobě pracoval jako poslanec a následně zastupitel města Dobruška. Od 70. let až do roku 2014 byl dobrovolným členem Horské služby ČR v oblasti Orlické hory, nyní působí jako „horsko-služební důchodce“ - člen Sdružení Velká Deštná, což představuje pravidelné služby na záchytném přístřešku Horské služby pod vrcholem Velké Deštné a další spolupráci s HS ČR. Věnoval se i literární činnosti - sbírání a psaní pohádek z Orlických hor (4 knihy pohádek), propagaci Orlických hor a Euroregionu Glacensis (14 různých obrazových a propagačních publikací), je členem Unie českých spisovatelů a Sdružení východočeských spisovatelů.

Volební heslo:

Nedejme se!

Programové priority kandidáta:

Jeho mottem je: Nedejme se! Nedejme se ohlupovat přepisováním historie, okrádat o naši práci, o nápady našich techniků a vynálezců, obírat o naše chytré lidi, které sami potřebujeme např. ve zdravotnictví či sociálních službách. Nedejme se a braňme naši vodu – patří do rukou měst a obcí, které ji budou chránit, ne do rukou zahraničních firem vyvážejících zisky. 

V rámci České republiky se chci zabývat:

  • Systémem v českém školství - koronavirová krize ukázala nesystematičnost a chaos ve školních vzdělávacích programech, nedostatečné řízení zřizovateli, chybí jednotné řízení (školské úřady)
  • Opodstatněností sociálních dávek – mají je dostávat všichni lidé, kteří je skutečně potřebují, ale úřady práce nemají takový přehled, jako měly sociální odbory měst a obcí

V rámci volebního obvodu budu prosazovat:

  • Výstavbu pavilonu v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou - naplnění memoranda mezi vládou ČR a firmou Auto Škoda
  • Urychlení výstavby pokračování komunikace I/35
  • Realizaci Domova seniorů v prostorách bývalé nemocnice v Opočně
  • Obchvat Rychnova nad Kněžnou
  • Obchvat Častolovic a Kostelce nad Orlicí