Pavel Štětina

kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 12, Strakonice
Věk 68 let
lesník
je ženatý, má tři děti a čtyři vnoučata, žije v Nové Peci

Dětství, které prožil na vesnici u Tábora, považuje za nezapomenutelné období. V roce 1972 maturoval na lesnické škole v Trutnově a po vojně, v roce 1974, nastoupil jako lesník na Šumavu k Vojenským lesům a posléze do Národního parku Šumava hned při jeho vyhlášení. Tam působí dodnes.

Do samosprávy byl zvolen v r. 1994 a působí v ní také dodnes. V běhu doby vykonával různé volené funkce, jedno období byl i v krajském zastupitelstvu a zúčastnil se i voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Žije ve vlastním domku s malým hospodářstvím na okraji obce Nová Pec na Šumavě, v blízkosti Schwarzenberského plavebního kanálu.

Mimo zájmů profesních ho baví také myslivost, chovatelství, životní prostředí a samozřejmě veřejná správa. Návrh do Senátu vnímá jako výraz důvěry ke své dosavadní práci.

Volební heslo:

Z Prácheňského kraje do Senátu!

Programové priority kandidáta:

  • životní prostředí - voda, lesy a jejich obnova po kůrovci, Národní park Šumava
  • rozvoj veřejné správy a samosprávy
  • hospodářská politika státu a dopady legislativy do volebního obvodu
  • ekonomická, sociální a kulturní situace ve volebním obvodu

Pokud bude Senát existovat, chtěl bych svojí prací přispět k hodnotám právního státu.

Nechci a nepotřebuji budovat politickou kariéru.

Jsem pro vyváženost pluralitního politického systému - zástupce KSČM do Senátu patří.