Pavel Vodseďálek

Pavel Vodseďálek

Člen VV ÚV KSČM za Ústecký kraj

Člen VV ÚV KSČM za Ústecký kraj.