Petr Gajdáček

kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 72, Ostrava-město
Věk 71 let
předseda bytového družstva
je ženatý, má dvě dcery, dvě vnučky a dva vnuky, žije v Ostravě

Po absolvování základní školy v roce 1964 nastoupil do učení v Nové huti Klementa Gottwalda, kde se v roce 1967 vyučil opravářem vah. V roce 1976 večerně při zaměstnání vystudoval Střední průmyslovou školu, obor strojírenství v Ostravě - Vítkovicích. Od vyučení pracoval v Nové huti v tomto oboru a po absolvování střední školy jako technolog strojní výroby. Po 40 letech jeho práce v Nové huti závod v roce 2004 zrušili, a tak nastoupil, na základě výběrového řízení, do funkce vedoucího údržby v jednom strojírenském podniku v Ostravě - Přívoze, kde ho po roce z politických důvodů, když se objevil na volební kandidátce, propustili. Tři roky před řádným důchodem pracoval jako dispečer zimní údržby. Od ledna 2012 je v důchodu. V roce 1996 v rámci privatizace bytového fondu v Ostravě - Porubě založil spolu s dalšími 60 nájemníky bytové družstvo a od té doby až dosud je ve funkci předsedy představenstva bytového družstva.

Od roku 1979 působí nepřetržitě jako zastupitel v Ostravě - Porubě.

Od školních let ho zajímá turistika, je odchovancem turistického oddílu BVÚ v Ostravě - Přívoze, dále cykloturistika a motorismus. 15 let externě působil jako učitel autoškoly. Řidičský průkaz má na všechny kategorie vozidel.

Volební heslo:

Zbavme Senát darmožroutů!

Programové priority kandidáta:

 • Proti vojenským základnám US Army v Mošnově a kdekoli jinde v ČR
 • Proti vysílání českých vojáků do zahraničí do boje za cizí zájmy bez mandátu OSN
 • Pro minimální důchod ve výši 13 tisíc Kč
 • Pro zákaz lichvy, stanovení maximálních úroků a nevymahatelnost lichvářských úvěrů
 • Pro zestátnění bytů OKD a ukončení tohoto byznysu živeného ze sociálních dávek
 • Pro vypuzení zahraničních koncernů z českého vodárenství a teplárenství
 • Proti nesmyslným projektům, jako je výstavba tramvajové tratě na 7. a 8. obvod 
 • Pro redukci rozbujelé byrokratické mašinerie obtěžující občany na každém kroku
 • Pro zastavení vládní podpory multikulturalistům
 • Pro podporu vzniku komunálních podniků a usnadnění možnosti podnikání obcí
 • Pro obnovení cenové regulace bydlení, nákladů na bydlení a základních potravin
 • Proti státní podpoře vzniku montoven a logistických center globálních korporací
 • Pro státní podporu inovativního podnikání formou podniků s účastí státu
 • Pro státní podporu výstavby obecních nájemních bytů