RSDr. Josef Švarcbek

kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 3, Cheb
Věk 65 let
velitel jednotky požární ochrany
je rozvedený, má dva dospělé syny a dva vnuky, pochází z Ostrova nad Ohří, od roku 1962 bydlí v Plané

Po nástupu na vojnu v roce 1975 vystudoval dvouletou důstojnickou školu a sloužil u Pohraniční stráže. V 80. letech vystudoval Vysokou školu politickou. Po převratu pracoval také jako revizní technik a má krátkou zkušenost i s působením v Poslanecké sněmovně. Již 33 let působí jako velitel jednotky požární ochrany kategorie II v Plané.

Volební heslo:

Jsem hasič. Chci s vámi hasit problémy společnosti.

Programové priority kandidáta:

Vedení každého územního celku by mělo mít základní starost o bezpečnost svých občanů. Absolutně nechápu, jak některé státy (Německo, Francie, Švédsko) i celé vedení Evropské unie na toto mohly rezignovat. Nesmí a nemůže nám to být jedno. Musíme formulovat jasné stanovisko vůči EU. Unie musí zůstat společenstvím nezávislých suverénních států. Je třeba odmítnout příklon k federalizaci. I za cenu opuštění EU. Nechceme evropského prezidenta, evropskou armádu, evropské hodnoty. Chceme národní hrdost a národní tradice. Při pohledu na dnešní zákonodárce a jejich „výplody“ je mi jasné, že musí nastat nekompromisní změna.

Chci se zabývat bezpečností občanů. Za tím se skrývá prakticky všechno. Je to nejen ochrana před těmi, kterým se nepatřičně říká imigranti, ale i bezpečnost na silnicích, bezpečnost potravin, o jejichž kvalitě se mnohdy dá s úspěchem pochybovat, zabezpečení toho, že nás bude mít kdo léčit a léčba bude v maximální možné míře úspěšná. Je to zabezpečení toho, že čeští důchodci nebudou muset žebrat o chleba. O toto se chci starat a za toto bojovat.

Připomínám, že většině lidí mého věku a starších, s dobrou pamětí, vadí, jak se překrucuje historie. Rusku se upírá hlavní podíl na vítězství ve 2. světové válce, zveličují se zásluhy Spojených států amerických a ostatních spojenců ze západní fronty. Odporné a velmi nebezpečné je, jak se v současné době nasazuje psí hlava Rusku. To, jak si počíná třeba NATO na hranicích Ruska, to je vysloveně provokace.

Moje priority:

  • Razantně a kompetentně vystupovat proti nespravedlivé sociální politice státu. Rozpor - málo peněz pro zdravotně postižené - zneužívání sociálních dávek…
  • Zastavit zadlužování lidí a státu
  • Bezpečnostní politika státu
  • Zdravotnictví - konečně vyvolat jednání, která pomohou řešit nedostatek praktických i odborných lékařů

Sliby si občany nekupuji. Chci pro ně v politice pracovat.