Stanislav Navrkal

vedoucí kandidát v Jihomoravském kraji
71 let
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje
žije v Blansku

Rybář, praktik, tatínek a dědeček a celoživotní kutil. Jeho život je spjatý s Blanenskem a jižní Moravou, kde studoval (v Brně na Střední průmyslové škole slévárenské) a kde žije a pracuje. Aktuálně působí jako předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje, ale v životě prošel různými profesemi – od nižších pozic v soukromých společnostech až po místostarostu města Blanska. 

„Hledám vždy taková řešení, která napomůžou občanům Jihomoravského kraje. Jsem týmovým hráčem, a proto jsem rád, že KSČM nabízí ten nejlepší tým pro náš kraj. 

Volební heslo:

Kraj zde musí být pro občany, ne občané pro kraj!

Kandidátka na webu Jihomoravského kraje