Tereza Čechová Humpolcová

4. na kandidátce Středočeského kraje

Vystudovala pedagogiku, informatiku a ukončila doktorandské studium zaměřené na lidské zdroje. Zabývala se i výzkumy postojů mladých lidí k dodržování pravidel. Podařilo se ji také přispět k odbourávání stereotypních názorů na malé možnosti výuky programování u dětí a poradit jak na to ostatním učitelům.

V současné době pracuje jako vedoucí analytického oddělení.

Ve volném čase se věnuje turistice, fitness, běhu na lyžích a chovatelství.

Na základě dosavadních zkušeností a poznatků z výzkumů by se chtěla zaměřit na podporu vytváření nediskriminačních podmínek zaměstnávání absolventů škol, postižených lidí a lidí předdůchodového věku. Považuje za důležité nejen reálnou možnost zaměstnání získat, ale za stejně významné nemuset v něm strpět neetické jednání vůči sobě či jiným. Dále by se chtěla soustředit na oblast podpory dlouhodobě značně přehlížených skupin obyvatel – důchodců a rodin s dětmi. Jde jí o vytvoření takových podmínek, aby se lidem čestnost a pracovitost opravdu vyplácela.

Tereza Čechová Humpolcová žije v obci Tišice na Mělnicku, je jí 34 let, je vdaná.