Václav Heřman

kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 9, Plzeň-město
Věk 46 let
servisní technik
svobodný, žije s přítelkyní v Plzni, společně vychovávají desetiletou dceru Terezu 

V současnosti pracuje v Plzni na Borských polích jako servisní technik v oblasti automobilového průmyslu. Již čtyři desetiletí žije v největší části města, obvodu Plzeň 1, kde již čtvrté volební období pracuje také jako člen zastupitelstva zvolený za KSČM. Leží mu na srdci sociální spravedlnost a všeobecná rovnost mezi lidmi, a to bez ohledu na jejich sociální a ekonomický status. V obvodním zastupitelstvu působil osm let na pozici člena Komise bezpečnosti a veřejného pořádku Rady MO Plzeň 1 a šest let ve výborech zastupitelstva, naposledy ve výboru finančním. Na úrovni politiky regionální se angažuje v Komisi regionálního rozvoje a fondů EU Rady Plzeňského kraje, do které byl jmenován v roce 2013. Mezi jeho záliby patří motorismus, amatérský požární sport, rekreační vodáctví či například rybolov. Často se také spolupodílí na pořádání společenských akcí pro děti i dospělé, které mají mezi plzeňskou veřejností nepřehlédnutelnou odezvu. Jeho celoživotním krédem je: „Žít a nechat žít“.

Volební heslo:

Odvážně a s pokorou pro společnou budoucnost

Programové priority kandidáta:

 • Na všech úrovních se chci zasazovat o udržitelný rozvoj krajiny, za podpory polního, lesního a vodního hospodářství
 • Budu bránit dalšímu výprodeji nerostného bohatství a strategických surovin
 • Podporuji všechny formy vlastnictví a výroby, vedoucí k národní soběstačnosti v oblasti potravinářské či energetické
 • Podporuji posílení kontroly a vytvoření garance k zajištění kvalitní a dostupné zdravotní a sociální péče pro všechny, a to bez finanční spoluúčasti pacientů
 • Podporuji zřízení jedné státní zdravotní pojišťovny
 • Prosazuji progresivní zdanění nadstandardních příjmů za současného snížení daní pro mladé rodiny s dětmi
 • Navrhuji přiměřené zdanění automatizované a robotické práce v rámci průmyslové revoluce 4.0
 • Usiluji o zavedení odpovídající výše daní u bank a nadnárodních gigantů podnikajících na území ČR v oblasti informačních a komunikačních technologiích (tzv. digitální daň)
 • Požaduji ukončení financování z veřejných zdrojů těch neziskových organizací, které vyvíjejí politickou a lobbystickou činnost a mají neprůhlednou organizační strukturu a hospodaření
 • Podpořím přehodnocení a zastavení zbytných vojenských zakázek a realizaci zahraničních vojenských misí, kromě misí čistě humanitárního charakteru
 • Prosazuji vystoupení ČR z útočného paktu NATO a umožnění celostátního referenda o vystoupení naší země ze struktur EU