Věra Vránová

4. na kandidátce Olomouckého kraje

Celý svůj profesní život působí ve zdravotnictví a školství. Vystudovala obor porodní asistentka na SZŠ v Olomouci, učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a antropologii v doktorském studijním programu na téže fakultě.

Působila jako porodní asistentka v porodnici Přerov, odborná učitelka na SZŠ v Olomouci
a v Hranicích – Přerově a jako odborná asistentka na Lékařské fakultě, Fakultě zdravotnických věd a Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve zdravotnickém systému se podílela na péči o ženy a novorozence. Ve školství se podílí na výuce porodních asistentek v bakalářském studijním programu a výuce budoucích učitelů pro zdravotnické školy. V současné době působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, je organizačním garantem bakalářského studijního programu Porodní asistence.

Je zastupitelkou města Přerova a předsedkyní Kontrolního výboru městského zastupitelstva. Je také předsedkyní Komise pro sociální a zdravotnické záležitosti, kde využívá své dlouhodobé znalosti v oboru.

Je předsedkyní OV KSČM v Přerově, členkou VV KV KSČM v Olomouci a členkou ÚV KSČM.

V Poslanecké sněmovně by se chtěla věnovat především oblasti školství a zdravotnictví.

Mezi její největší zájmy patří historie, četba, fotografování, cestování, zahrádka.

Věře Vránové je 67 let, je vdaná, má 2 dospělé syny a 4 vnoučata.