Vilém Klapsia

3. na kandidátce Jihočeského kraje

Vystudoval Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu ve Volyni, obor pozemní stavitelství. 

Od dokončení studia se plně věnuje pozemnímu stavitelství i stavebnictví. Od studia až k dnešnímu dni vykonává činnost jako OSVČ v oboru technik ve stavebnictví. Obsahem jeho práce je i zpracování technické výkresové dokumentace a podkladů pro řešení staveb i jejich provádění. 

Je zastupitelem obce Zdíkov a v minulém období působil také jako zastupitel Jihočeského kraje. Má stálý zájem o Národní park Šumava, protože sám žije na hranici Chráněné krajinné oblasti Šumava. 

V místě, kde trvale žije, je znám jako všestranný člověk a jako vedoucí dětského rybářského kroužku ve Zdíkově, vedeného pod Místní organizací ČRS ve Vimperku. Mezi jeho největší aktivní koníčky patří právě rybaření, a to jak na úrovni rekreační, tak sportovní.

V Poslanecké sněmovně by se chtěl věnovat především stavebním tématům, mezi něž patří i zákon o územním plánování a stavebním řádu.  

Vilému Klapsiovi je 44 let, je ženatý a má 2 děti.