Vladislav Rulíšek

5. na kandidátce Olomouckého kraje

Vystudoval střední průmyslovou školu v Mohelnici, Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a tříleté postgraduální studium absolvoval na Vojenské akademii v Brně.

Více než 24 let působil jako voják z povolání – náčelník štábu 65. msp, starší důstojník OO 1. A, 2. as, náčelník zvláštního oddělení ZS GŠ AČR, zástupce ředitele ŘOP/SOP AČR, zástupce ředitele příprav vojsk HÚCO ČR, posléze jako vedoucí oddělení krizového řízení OZÚ MZV ČR.

V roce 2000 byl velvyslaneckým radou, chargé d´affaires - vedoucím ZÚ ČR v Tiraně. Pracoval také jako státní správní rada – vedoucí oddělení krizového řízení Ministerstva vnitra ČR. Byl přísedícím soudce Vyššího vojenského soudu v Olomouci a přísedícím soudce Krajského soudu v Ostravě, se sídlem v Olomouci, pracoval i jako pracovník vnitřní služby Pošty 1 a Poštovního DEPA 70 Šumperk.

Je zastupitelem obce Ruda nad Moravou. Mezi jeho zájmy vždy patřil sport - rozhodčí kopané FAČR, licence D, vedoucí oddílu kopané TJ TATRAN RUDA, TJ TATRAN RUDA nad Moravou – tajemník. Baví ho plavání, potápění i otužování. Je také předsedou dohlížecího výboru Jednoty COOP RUDA nad Moravou.

Ve sněmovně by rád využil své zkušenosti a pracoval ve výborech, které řeší zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Chce, aby se nezapomínalo na žádné občany, na ty, kteří jsou v obtížné sociální situaci, či na ty, kteří žijí v odlehlých částech země, bez dobrého spojení a zásobování. Jde mu o to, aby byla zabezpečena prosperita všech částí země, zlepšení životního prostředí i hospodaření s půdou, lesy, vodou a nerostnými surovinami.

Vladislavu Rulíškovi je 64 let, žije v Rudě nad Moravou, je ženatý a má jednoho syna.