Vojtěch Filip

2. na kandidátce Jihočeskeho kraje

Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Po ukončení studia v roce 1978 nastoupil jako právník do továrny Sfinx v Českých Budějovicích. 

V roce 1990 byl zvolen za Jihočeský kraj do Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Pracoval ve Výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu, později byl členem a tajemníkem jejího Ústavně právního výboru. Po zániku federálního parlamentu se do vrcholné politiky vrátil ve volbách v roce 1996, kdy byl zvolen do PS PČR,  zároveň se stal předsedou poslaneckého klubu KSČM. Poslanecký mandát obhájil ve všech následujících volbách do sněmovny. Pracoval zde např. ve výboru pro obranu a bezpečnost PS, ve výboru petičním a v řadě podvýborů. V roce 2002 byl zvolen místopředsedou Sněmovny, poté i v roce 2006. Byl také místopředsedou Organizačního výboru PS. Od roku 2010 pracoval jako předseda Kontrolního výboru PS PČR. Po předčasných volbách na podzim roku 2013 byl opět zvolen do funkce místopředsedy PS PČR, stejně tak i v roce 2017. 

Na místní úrovni působil v letech 1984-1990 jako poslanec MNV České Budějovice, od roku 1994 jako člen českobudějovického městského zastupitelstva.

V KSČM pracoval v řadě funkcí, např. jako předseda Komise pro legislativu a lidská práva ÚV KSČM, člen VV ÚV KSČM, od r. 2004 místopředseda ÚV KSČM a od r. 2005 předseda ÚV KSČM. 

V PS PČR vždy usiloval a usiluje o to, aby se dařilo plnit volební program KSČM a co nejvíce ulehčit voličům. Proto také vyjednal se souhlasem ÚV KSČM toleranci současné vlády a díky tomu se KSČM podařilo prosadit i přímo do vládního prohlášení část svého programu  a prokázat, že její návrhy na řešení jsou nejen realistické, ale i reálné a pro občany lepší než jiné. Tato spolupráce byla ukončena, když vláda začala opakovaně porušovat dohodnuté závazky. 

Mezi jeho největší koníčky patří myslivost, rocková muzika a rodina. Aktivně hovoří rusky a německy, pasivně ovládá anglický jazyk. 

Vojtěchu Filipovi je 66 let, je ženatý a má 2 dospělé děti.