Zdeněk Hubka

4. na kandidátce Plzeňského kraje

Je absolventem ČZU Praha, Fakulty provozně ekonomické v Českých Budějovicích, kde studoval zootechniku. 

Po ukončení studia pracoval celý život v zemědělství jako vedoucí živočišné výroby, 5 let jako ředitel zemědělského podniku. 

Již páté volební období je zastupitelem města Kralovice, v současnosti je zde předsedou kontrolního výboru. Tři volební období byl členem komise pro životní prostředí a zemědělství Plzeňského kraje, jedno období jejím předsedou. 

Ve sněmovně by se chtěl věnovat především problematice zemědělství, podpoře zdravé a udržitelné krajiny produkující nezávadné potraviny, rovněž obnově lesů po kůrovcových kalamitách. 

Aktivně provozuje lidovou myslivost, zajímá se o ochranu přírody a tvorbu krajiny. Jeho koníčkem je také chovatelství, speciálně chov drůbeže a papoušků. 

Je dobrovolným hasičem. 

Zdeňku Hubkovi je 56 let, žije v obci Řemešín, která je součástí města Kralovice.