Zdeněk Ondráček

Lídr kandidátky v Královéhradeckém kraji

Po maturitě a náhradní vojenské službě začal pracovat u policie, kde si při výkonu služby rozšířil vzdělání na Policejní akademii ČR v Praze, akademii Policejního sboru v Bratislavě, pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové a v Olomouci, kde také vykonal rigorózní zkoušku a absolvoval doktorské studium.

Po více než 23 letech práce u policie na různých úrovních v oblasti vyšetřování získal hodnost pplk. Po ukončení služby se stal zástupcem ředitelky na střední škole, kde učil právní předměty. Třetím volebním období je zastupitelem města Trutnov a dvě volební období byl krajským zastupitelem.

V roce 2013 byl poprvé zvolen poslancem a podruhé v roce 2017. V Poslanecké sněmovně pracuje ve výboru pro bezpečnost, jehož je místopředsedou, celá dvě volební období je předsedou podvýboru pro Policii ČR, obecní policie a SBS a stejně dlouho je také členem výboru ústavně právního. Aktivně podporuje činnost všech složek IZS. Jako poslanec spolupracuje se sbory dobrovolných hasičů, kterým pomáhá vylepšit materiální vybavení, ale i další věci důležité pro jejich činnost. V oblasti bezpečnosti předložil několik novel zákonů, které jsou příslušníky a strážníky velmi pozitivně vnímány.

Ve svém volném čase relaxačně sportuje – turistika, kolo (v zimě běžky) a plavání. Vzal si za úkol pravidelně zdolávat Sněžku. Rád také s batohem na zádech poznává nová místa, ať již u nás nebo v zahraničí. Každé léto také působí jako oddílový vedoucí na táborech pro děti.

Zdeňku Ondráčkovi je 52 let, je ženatý a má dvě děti.