Zadávání dotazů

Vážení spoluobčané,

prosíme vás, abyste své dotazy co nejvíce konkretizovali.

Odpověď na vaši otázku obdržíte zhruba do pěti pracovních dnů u složitějších dotazů může být lhůta pro odpověď delší. 

 

Děkujeme za pochopení.

Tým občanské poradny

Vaše dotazy

Předmět: Dohoda o provedení práce

Od: XY Datum vložení: 16. 4. 2018
Dotaz:

Dobrý den,

chtěl bych Vás požádat o radu ohledně možnosti přijmout dohodu o provedení práce.

Jsem členem výboru společenství vlastníků jednotek. Shromáždění odsouhlasilo odměnu pro členy výboru ve výši max. 600,- Kč měsíčně na osobu za drobné blíže nespecifikované domovnické práce. Tato odměna je proplácena členům výboru uzavíráním dohod o provedení práce.Ve výboru si myslíme, že tento způsob proplácení odměny členům výboru je bezproblémový. 

Je tu ale jiný problém. Kromě drobných domovnických prací zajišťuje výbor též složitější odborné práce (např. výměnu schodišťového automatu), které objednává u OSVČ a externích řemeslníků. Přitom ve výboru někteří z nás máme požadovanou kvalifikaci a mohli bychom některé odborné práce vykonat sami a levněji.

Můj dotaz je následující. Když jsem odměňován měsíční odměnou za domovnické práce, mohu s SVJ uzavřít další dohodu nebo dohody o provedení konkrétní odborné práce? Z hlediska hospodárnosti by to pro SVJ bylo výhodné. Je to obvyklý způsob? Nedopustím se prohřešku proti jiným legislativním ustanovením?

Moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Jde o velmi častou situaci, Soudím, že člen výboru má zajistit to, co je v zákoně, hlavně správu domu a jeho společných částí. Za to může dostávat schválenou odměnu. Postup, který navrhujete, je rozumný, dělal bych to stejně, doporučuji jen pořídit si cenovou nabídku, abyste mohli prokázat, že jste zvolili nejlevnější variantu. To nejspíš děláte běžně. Upozorňuji, že v této záležitosti je velká diskuze na webech a dále také na fakt, že od letošního roku se mění zdanění odměn ve SV.

S pozdravem Ing. František Beneš, CSc.

Předmět: Porušování stanov

Od: XY Datum vložení: 4. 1. 2018
Dotaz:

Dobrý den.

Je porušování stanov SVJ trestným činem?

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

O tom by musel rozhodnout soud. Upozorňuji, že SOUD sám rozhoduje, že podání je tak závažné, že se jím bude zabývat. Vždy by mělo jít o konkrétní případ. Osobně DOPORUČUJI vše řešit doma. To má velký význam i pro soužití v domě.

S pozdravem Ing. František Beneš, CSc.

Předmět: Neschopenka

Od: XY Datum vložení: 23. 11. 2017
Dotaz:

Dobrý den, 31.10. 2017 jsem rozvázala pracovní poměr dohodou. 20.10.2017 se mi stal pracovní uraz. Končí prac.poměr 31.10. nebo až po skončení prac.neschopenky, která stále trvá? Komu mám odevzdat po skončení prac.neschopenku?

Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den

Děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM.

Tím, že jste skončila pracovní poměr dohodou k 31.10. dojde k jeho ukončení skutečně posledního října a neschopenka na to nemá vliv. Tu pak po skončení pracovní neschopnosti odevzdáte na Úřad práce, pod který spadáte dle Vašeho trvalého bydliště.

S  pozdravem JUDr. Stanislav Grospič

Předmět: Nárok na odstupné

Od: XY Datum vložení: 2. 11. 2017
Dotaz:

Dobrý den,

chtěl bych Vás poprosit o radu ohledně mého nároku na odstupné. Pracuji jako člen ochranky u jedné bezpečnostní agentury. Mám smlouvu na dobu neurčitou a jsem zde zaměstnán tři roky. Tuto agenturu (akciovou společnost) nyní koupila jiná agentura a chce dělat zaměstnancům drobné změny v pracovních smlouvách, které zatím nekonkretizovala. Vím jen, že chce oddálit výplatní termín o 14 dní a pro lidi žijící od výplaty k výplatě je toto docela velký problém. Nabízí nám možnost vzít si zálohu, ale to tento problém neřeší. Ty peníze zkrátka budou chybět. Mám v tomto případě nárok na odstupné, či jinou kompenzaci?

Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Bohužel v tomto případě nemáte nárok na odstupné a ani jinou kompenzaci. Chápu, že právní úprava v tomto směru není na straně zaměstnance a dává zaměstnavateli poměrně velkou bene vůli v stanovení výplatního termínu po celý kalendářní měsíc. Postupovat byste tak mohl, pokud by vám celý následující kalendářní měsíc bezdůvodně zadržoval mzdu za předchozí kalendářní měsíc. I tak však byste neměl nárok na odstupné, ale pouze na dlužnu část mzdy.

S pozdravem

JUDr. Stanislav Grospič

Předmět: Předkupní právo

Od: XY Datum vložení: 23. 10. 2017
Dotaz:

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat na jednu jednoduchou otázku. Nemovitost má dva majitele a jeden chce svoji půlku prodat. Druhý má předkupní právo, ale za odhadní nebo tržní cenu nemovitosti? Předem moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM.

Předně chci upozornit, že nový občanský zákoník předkupní právo spoluvlastníka zrušil, takže předkupní právo musí být součástí předchozí dohody, aby mohlo být uplatněno. V daném případě pak nemá smysl řešit, zda nemovitost odkoupit za tržní nebo odhadní cenu. V podstatě jí lze odkoupit za cenu, na jaké se obě strany dohodnou. A mohou se dohodnout i na ceně vyšší, než za jakou se nemovitosti stejného typu v daném  místě prodávají, ale i na ceně nižší. Pokud se nedohodnou, prodává se za cenu stanovenou znalcem. Zpravidla odhadní cena stanovená znalcem vychází z hodnoty, za jakou lze nemovitost v daných podmínkách prodat či koupit. Dnes většina znalců stanoví hodnotu nemovitosti porovnávací metodou, t.j. porovnáním nemovitosti stejného typu s jinou obdobnou nemovitostí, která již byla prodána nebo je v daném místě nabízena k prodeji.

S pozdravem JUDr. Marie Nedvědová

Předmět: Uplatnění žaloby odporovatelnosti

Od: XY Datum vložení: 27. 7. 2017
Dotaz:

Dobrý den,
ráda bych se vás zeptala na promlčecí dobu a zkušenosti s podáním žaloby odporovatelnosti.
V roce 2009 jsem uzavřela s firmou Smlouvu o dílo na výrobu a výměnu oken a dveří. Narazila jsem na podvodníka. Společně s dalšími poškozenými  jsme docílili toho, že byl odsouzen pouze za část svých podvodů v trestním řízení s podmínkou a také s tím, že má nám poškozeným uhradit škodu dle svých sil. Rozsudek byl vynesen v lednu 2015. Mimo jiné jsme se tam všichni dozvěděli, že má účelově zúžený společný majetek manželů. Nikdo z nás s tímto faktem nebyl seznámen, protože bychom Smlouvu o dílo neuzavírali. Firmu vlastnil pouze jediný člověk, který dělal zároveň i jednatele v jedné osobě. Byl odsouzen za podvod jako fyzická osoba. Protože se podvodník nesnaží splácet dluh a dělá další obstrukce - manželka převedla prodejem dům na syna a ten pronajal zařízení domu divné firmě.
Proto uvažuji o podání žaloby odporovatelnosti dle § 143 a odst. 4 zák. 40/1964 Sb.
Nikdo nás na zúžený majetek manželů neupozornil a ani neinformoval. Nebýt soudu, tuto skutečnost bychom nevěděli. Ptám se, zda tato záležitost není promlčena? Zda lze podat žalobu na odsouzenou fyzickou osobu nikoliv na firmu? Zda máte nějakou zkušenost, a jaká je úspěšnost žaloby? Fakt, že o tomto zúžení majetku nikdo nevěděl, je uveden v Rozsudku z trestného řízení.
Moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM.

Podle § 42a dříve platného občanského zákoníku odporovat je možné právním úkonům, které dlužník učinil v posledních třech letech v úmyslu zkrátit své věřitele, musel-li být tento úmysl druhé straně znám a právním úkonům, kterými byli věřitelé dlužníka zkráceni a k nimž došlo v posledních třech letech mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými (§ 116, 117), nebo které dlužník učinil v uvedeném čase ve prospěch těchto osob, s výjimkou případu, když druhá strana tehdy dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při náležité pečlivosti nemohla poznat. Odpůrčí žalobu je tedy nutno podat do 3 let od prodeje, a to vůči osobě, na kterou byla nemovitost převedena jako první. Závisí to však i na okolnostech zúžení společného jmění manželů. Je na místě navštívit advokáta.

S pozdravem JUDr. Marie Nedvědová

Předmět: Cenné papíry, akcie

Od: XY Datum vložení: 27. 7. 2017
Dotaz:

Dobrý den,

moji rodiče mají následující problém. Vlastní několik desítek akcií zemědělské akciové společnosti, která vznikla transformací bývalého JZD. Naskytla se jim nabídka na odprodej těchto akcií, ovšem ukázalo se, že rodiče zmiňované akcie (fyzicky) nemohou najít. Patrně došlo při stěhování před 5 lety k jejich tak důkladnému založení, že nejsou prostě k nalezení.

Rodiče jsou bezradní, nabídka na výhodný odkup akcií je časově omezená.

Chtěl bych se tedy zeptat, zda neexistuje nějaká možnost vystavení náhradních akcií nebo nějakého výpisu, který by obchod rodičům umožnil - popřípadě jak v této věci vůbec postupovat.

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Záleží na tom, jaký druh akcií máte, zda na jméno nebo na doručitele.  Některé akcie jako takové mohou  být někde zaknihovány a nevím jestli se to týká Vašich akcií. Jinak zemědělský podnik sám, pokud se týká akcií na jméno, by měl mít přehled o svých akcionářích a kolik vlastní akcií a mohl by Vám případně vydat duplikát akcií. Pokud by se však jednalo o akcie na doručitele, pak asi máte smůlu.

S pozdravem  JUDr. Marie Nedvědová

Předmět: Kolaudační řízení - rodinný dům

Od: XY Datum vložení: 27. 7. 2017
Dotaz:

Dobrý den,

před týdnem u nás na novostavbě rodinného domu proběhlo šetření místně příslušného stavebního úřadu ve věci kolaudace stavby. Při této schůzce byly ze strany úřadu vysloveny tři výhrady - závady, které údajně brání užívání domu. Šlo o průduchy v garáži, které jsme nerealizovaly zatím, dále údajnou nutnost odvětrání krbových kamen ještě navíc kromě odvodu spalin komínovým průduchem (projekt ovšem s něčím takovým nepočítal a autorizovaná firma provádějící montáž krbových kamen provedla vše dle plánu a dle ní je vše v pořádku a může probíhat normální provoz). Třetí údajná závada, kvůli které nebyla kolaudace schválena ze strany úřadu, jsou prý schody uvnitř domu, které prý nemají šířku dle normy, norma prý uvádí šířku 90 cm. My je máme o 12 cm. kratší. Můžete mi prosím sdělit, zda je toto skutečně důvodem k vydání rozhodnutí o nezpůsobilosti stavby k užívání. Myslím, že úřad stanovil to nejpřísnější, co mu zákon umožňuje. Samozřejmě jsme do domu investovali v podstatě naše veškeré finance, a proto další nutné náklady chceme minimalizovat. Může nám úřad skutečně kvůli výše uvedeným výhradám stanovit nezpůsobilost k užívání? Prosím můžete mi v této věci poradit, abych se rozhodl, zda případně má smysl podat odvolání.

Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Doporučuji probrat s projektantem, na základě čeho navrhl užší schody. Potom zajít na stavební úřad a tam požádejte o souhlas s návrhem všech úprav, které si předem připravíte, aby stavba byla kolaudována. Vše vyřizuje JEDNÁNÍM a dohodou se stavebním úřadem, nedoporučuji spory. Věřím, že se dohodnete.

S pozdravem Ing. František Beneš, CSc.

Předmět: Rozvod a majetkové vyrovnání

Od: XY Datum vložení: 2. 6. 2017
Dotaz:

Dobrý den,

prosím o radu. Budu se rozvádět (důvod nevěra manžela). Zatím nevím, kdo z nás podá žádost o rozvod. Jde mi o majetkové vyrovnání - vlastníme společně dům na hypotéku 3,5 mil., byt v hodnotě 600 tis. v osobním vlastnictví obou, auto je napsané na mě jako manželku.

Prosím, jak se bude dělit majetek. Manželství trvalo 30 let. Děti jsou dospělé.

Děkuji za Vaši odpověď a přeji příjemný den.

Odpověď:

Děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM.

Na Vaši otázku není jednoznačná odpověď, neboť nevím, co z toho patří do společného jmění manželů, a zda hypotéka je splacena. Podstatné je, že majetek ve společném jmění manželů by se měl dělit polovinou. Může však dojít k tomu, že někdo si nechá dům, někdo byt. Pak by ten, který získal hodnotově větší část majetku, musel druhého vyplatit. Pokud se týče auta, není rozhodné, na koho je psáno, je rozhodné, zda bylo pořízeno ze společných finančních prostředků manželů. Stejně tak případné dluhy by se dělily na půl. Pokud však by si dům ponechal jeden z manželů, pak by bylo i spravedlivé, aby případně převzal i hypotéku. Pak by záleželo na tom, kolik bylo splaceno na hypotéku ze společných peněz a zda by nebylo třeba druhého manžela vyplatit.

Je tedy zřejmé, že na takto jednoduše položený dotaz bez znalosti konkrétních skutečností, nelze jednoznačně odpovědět. Vypořádání společného jmění manželů je i tak trochu o ústupcích z jedné či druhé strany a je vždy lepší se na vypořádání dohodnout.

S pozdravem JUDr. Marie Nedvědová

Předmět: Výše nájmu

Od: XY Datum vložení: 20. 2. 2017
Dotaz:

Dobrý den.

Mmám dotaz bydlím v bytovém domě, který dostala církev v restituci. Letos by měla být provedená celková rekonstrukce domu: nová střecha, okna, fasáda, izolace. Vše samozřejmě z dotací. Ptám se, jestli mám po dobu rekonstrukce nárok na slevu z užívaní bytu dle §698 odst. 2 obč. zák? Jak se žádá a kdo určí výši slevy? A o kolik mi mohou zvednout nájemné po rekonstrukci? Z okolí, kde tuto rekonstrukci provedli, zvedli o 30%. I když jsem slyšel, pokud berou dotace, tak po dobu 2 let mohou zvednout max. o inflaci. Jak to vlastně je? Jinak zahrádky, co byly v nájmu, nám zvedli o 350%. A sklepní prostory počítají za m2 v plné výši, jako byt. Je to správné? Tak ať vím, co můžu očekávat.

Děkuji za odpověďi.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme. že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Pro nájemní bydlení platí od roku 2014 nový občanský zákoník, ten, na nějž se odvoláváte, z roku 1964 byl zrušen. Zvyšování nájemného a jeho podmínky lze upravit v nájemní smlouvě nebo i kdykoliv později dohodou. Pokud se pronajímatel s nájemcem na zvýšení nájemného nedohodnou, rozhodne soud na základě pravidel občanského zákoníku. Dohoda má přednost před zákonem. Pronajímatel se může obrátit na nájemce s písemným návrhem na zvýšení nájemného nejdříve za rok od jeho posledního zvýšení. Zvýšení nesmí přesáhnout v souhrnu 20 % v posledních třech letech. Nájemné může být zvýšeno také po provedení stavebních úprav, které zlepší hodnotu bytu či povedou k trvalé úspoře energií nebo vody. Sleva z nájmu po dobu rekonstrukce záleží také na dohodě. Nájemné může být takto zvýšeno ročně až o 10 % z částky za účelně vynaložené náklady. S takovým zvýšením nájemného však musí souhlasit dvě třetiny nájemců bytů v domě. Když takový souhlas pronajímatel nemá, může se domáhat zvýšení nájemného u soudu, a to až o 3,5 % ročně z účelně vynaložených nákladů. Takové zvýšení nájemného je ale pouze jednorázové. Pokud omezení zvyšování nájemného bylo vázáno na využití dotace, muselo by to být uvedeno v dotačních podmínkách.

S pozdravem Ing. František Beneš, CSc.

Stránky