Zadávání dotazů

Vážení spoluobčané,

prosíme vás, abyste své dotazy co nejvíce konkretizovali.

Odpověď na vaši otázku obdržíte zhruba do pěti pracovních dnů u složitějších dotazů může být lhůta pro odpověď delší. 

 

Děkujeme za pochopení.

Tým občanské poradny

Vaše dotazy

Předmět: Prodej společné části domu

Od: XY Datum vložení: 21. 10. 2016
Dotaz:

Dobrý den.

Je možné,aby výbor SVJ předložil a realizoval bez mého souhlasu  prodej společné části domu /kočárkárny/ i přesto že mám v kupní smlouvě  zřetelně zapsán spoluvlastnický podíl ke společným částem domu a pozemku a s tímto prodejem nesouhlasím.  Také ve Stanovách SVJ –článek VI  ad /1/ Oprávnění sjednávat smlouvy.. je napsáno…. pro účely správy domu a pozemku je SVJ oprávněno sjednávat smlouvy týkající se zejména /d/..-nájmu společných částí… NE TEDY PRODÁVAT !

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

S novým občanským zákoníkem (NOZ) došlo k zásadní změně, když se již nehovoří o vlastnictví bytů, ale o bytovém spoluvlastnictví, čímž se vedle zajištění bytových potřeb klade větší důraz na spoluvlastnictví domu. Podle § 1159 tvoří byt prostorově oddělená část domu a podíl na společných částech nemovité věci jeden vlastnický objekt (jednotku). Byt a podíl na společných částech nemovité věci jsou vzájemně spojené a neoddělitelné. Předmětem vlastnictví není dle NOZ byt, ale jednotka. Z toho je zřejmé, že o prodeji společné části domu nemůže rozhodovat výbor ani hlasování, vždy musí jít o dohodu VŠECH spoluvlastníků se zápisem do katastru. Fakticky může nová jednotka vzniknout jen na základě smlouvy o výstavbě.

S pozdravem Ing. František Beneš, CSc.

Předmět: Podání žádosti na exekuci

Od: XY Datum vložení: 17. 10. 2016
Dotaz:

Dobrý den.

Rád bych se dověděl podrobnosti za jakých podmínek můžu zažádat o exekuci na osobu žalovanou a řádně odsouzenou "Rozsudkem jménem republiky" k úhradě finanční částky kterou odsouzený dluží. Rozhodnutí nabylo právní moci a je vykonatelné. Platí se i v tomto přípatě nějaký poplatek?

Děkuji předem za informace.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Návrh na provedení exekuce můžete podat u kteréhokoliv exekutora, kterého si vyberete ze seznamu exekutorů. K návrhu musíte přiložit originál nebo ověřenou kopii rozsudku s vyznačenou právní mocí a vykonatelností. Pokud se týče poplatků, většina exekutorů poplatek za tento návrh nechce. Jsou však exekutoři, kteří určitý poplatek jako zálohu na náklady exekuce vyžadují, avšak následně tyto náklady hradí povinný, tedy ten, proti komu je exekuce vedena. Pokud by však exekuce pro nedostatek majetku byla neúspěšná, může náklady exekuce  exekutor vymáhat po oprávněném, tedy po tom, kdo podal návrh na exekuci. Doporučovala bych proto před podáním návrhu si prověřit majetkové poměry osoby, proti níž by exekuce směřovala.

S pozdravem    JUDr. Marie Nedvědová

Předmět: Správa majetku nezletilých orgánem sociálně právní ochrany dětí

Od: XY Datum vložení: 16. 9. 2016
Dotaz:

Hezký den,

musí OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí), pokud je mu soudem svěřeno opatrování majetku nezletilého, dělat notářský soupis tohoto? Koho má rodič, který nebyl zbaven rodičovských práv, požádat o nahlédnutí do soupisu majetku nezletilých a jak? Jak má rodič postupovat v případě, že notářský soupis majetku nezletilých vůbec nebyl opatrovníkem udělán?

Děkuji moc za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM.

Odpověď na tuto otázku je velice dlouhá, a proto odkazuji na ustanovení § 905 občanského zákoníku a další s tím, že přiměřeně platí i ustanovení § 950 odst. 3 nového občanského zákoníku o předkládání zpráv a účtu ze zprávy jmění podle soudem stanovených lhůt, které však nesmějí překročit jeden rok. Nový občanský zákoník o notářském soupisu majetku nehovoří a neupravuje  ani nahlížení do nějakého soupisu. Bohužel mi není známo, zda toto neupravuje nějaký jiný právní předpis. Ohledně povinností OSPOD si můžete ale učinit dotaz přímý na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

S pozdravem    JUDr. Marie Nedvědová

Předmět: Vzrostlé stromy na sousedním pozemku

Od: XY Datum vložení: 13. 9. 2016
Dotaz:

Dobrý den, jsem vlastníkem chaty v Beskydech, kde na sousedním pozemku byly v minulosti vysázeny v těsné blízkosti smrky a borovice, které tvořily hranici mezi pozemky. Větve těchto vzrostlých stromů dnes přesahují až 5 m na můj pozemek, zanášejí střešní okapový systém jehličím, čímž způsobují škodu, jelikož dochází k promáčení jedné z obvodových zdí. Při silných větrech a zasněžení se ulamují větve a ohrožují naši osobní bezpečnost i stavbu. Máme rovněž obavu, že při silných větrech dojde k vyvrácení některého stromu (kmeny stromů jsou 20 cm od plotu naši zahrady). Chatu vlastním od roku 2002, čistění střešního okapového systému jsem prováděl každoročně, ale dnes v 73 letech je tato činnost náročná a velmi nebezpečná. Firmu vlastnící tento pozemek jsem již 2 krát žádal (doporučeným dopisem) o odstranění přesahujících větví z mého pozemku, případně pokácení 5 stromů, které jsou v bezprostřední blízkosti chaty, prozatím bezvýsledně.

Předem Vám děkuji.

Odpověď:

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Nový občanský zákoník požaduje, aby stromy, které budou vyšší než 3 metry, byly 3 metry od hranice pozemků. Ale fakticky je nutné, aby došlo k DOHODĚ. Nic jiného nezbývá, spory by neměly být přenášeny k soudu, to vylučuje dobré sousedské vztahy. Doporučit mohu snad jen pomoc stavebního úřadu. Větve ani kořeny že stromů na sousední parcele nesmíte odstranit, Vaše je pouze ovoce, které spadne na zem.

S pozdravem

Ing. František Beneš, CSc.

Předmět: Obtěžování v obci zápachem

Od: xx Datum vložení: 8. 9. 2016
Dotaz:

Dobrý den, u nás v obci máme podnikatelskou rodinu která má 3 koně pasoucí na pronajatém obecním  pozemku uprostřed obce před naším domem. Ty koně nic nedělají jenom žerou a kálí extrementy které nikdo za 10 let neuklízí. Když jsem se zeptal majitelky koní kdy budou extrementy uklízet tak mi řekla že když se mi to nelíbí ať se odstěhuju do města. Můžete mi poradit jestli se s tím dá něco udělat když je majitelka v obecním zastupitelstvu.

Odpověď:

Dobrý  den,

děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Tuto záležitost řeší občanský zákoník, z něhož vyplývá, že nikdo nesmí obtěžovat nadměrným hlukem, zápachem, kouřem a podobně. Ve Vašem případě bych možná doporučila kontaktovat příslušnou hygienickou stanici, která by Vám mohla dát odborné vyjádření, zda zápach přesahuje obvyklé normy či nikoliv a teprve na základě vyjádření hygieny vyzvat paní k odstranění zjištěných závad, případně požádat příslušný městský či obecní úřad, případně podat občanskoprávní žalobu k příslušnému soudu, aby dotyčné nařídil odstranit tento stav.

S pozdravem

Dr. Nedvědová

Předmět: Neseriózní jednání AAA Auto Praha

Od: xx Datum vložení: 8. 9. 2016
Dotaz:

Zakoupili jsme ojeté auto v autobazaru AAA Auto Praha.Požadoval jsem koupi bez pojištění.Na kupní smlouvě  je fakturována cena 8000kč za pojištění Carlife Garance,autobazar udává,že toto pojištění platí za mne.Na předávacím protokolu je větrání-topení funkční,po převozu se ukázalo,že nejde.Opravu odmítají provést nebo opravu zaplatit.Protože jsme oba ivalidé,prosím o radu kde a jak získat bezplatnou právní radu,protože si myslím,že AAA Auto Praha podvádí.Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý  den,

děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Ve věci bych se možná obrátila na Českou obchodní inspekci, která věc může prověřit a to bezplatně Jinak pokud jste smlouvu s pojištěním podepsali, pak fakticky toto napadnout nemůžete. Nevím, jaká doba uplynula od koupi vozidla. ale je tam možnost v zákonem uvedené lhůtě odstoupit od smlouvy. Případně můžete podat žalobu na slevu z kupní ceny. Pokud byste podávali žalobu, pak můžete požádat soud jednak o upuštění od zaplacení soudního poplatku, jednak i o přidělení bezplatného obhájce, což musíte ale doložit svými příjmy a výdaji.

S pozdravem

Dr. Nedvědová

Předmět: Ochrana před podvodníky

Od: xx Datum vložení: 23. 8. 2016
Dotaz:

Dobrý den,
dozvěděla jsem se od sociální pracovnice o možnosti ochrany starých
lidí před podvodníky, kteří je přesvědčují při osobních
návštěvách k podpisům podvodných smluv o koupi, prodeji apod. Byla
před časem uzavírat smlouvu o péči v rodině nějakého poslance, který
jí sdělil, že toto na ochranu otce zařídil.
Nedávno se toto málem stalo mé mamince, ale naštěstí u ní zrovna byla
pečovatelka.Maminka jako mnoho starých lidí trpí demencí, ale není
zbavena právní způsobilosti(ani bych toto nechtělavůči ní  vybavovat).
Prý je možné dát notářsky ověřit nějaké písemné prohlášení,
že jakýkoliv podpis starého člověka v takových situacích je  právně
neplatný.
Mohli byste mi, prosím, pomoci s co nejvýstižnější formulací takového
prohlášení. A bude pak stačit pozvat k ověření matčina podpisu
úřednici z městského ůřadu nebo musíme k notáři?
Děkuji Vám velmi předem za pomoc v této situaci.
 

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM.

Na tyto případy pamatují ustanovení § 38, § 45 a § 49 nového občanského zákoníku. Je potřeba si z těchto ustanovení vybrat, která forma by byla pro vaši situaci nejpřijatelnější. Pokud by to mělo být formou veřejné listiny, což bych doporučovala, pak toto mohou dělat jen notáři. Úřednice Městského úřadu asi těžko půjde k mamince domů ověřit její podpis, ale u notářů je to obvyklá praxe.

                                S pozdravem  dr. Nedvědová

Předmět: Nefunkční SVJ

Od: xx Datum vložení: 19. 8. 2016
Dotaz:

Dobrý den, výbor SV neodpovídá na naše dotazy, které jim zasíláme doporučeně. Místo toho nás důrazně žádají abychom kteroukoliv z nás níže podepsaných kdykoliv v budoucnu kontaktovali pouze Písemnou formou a nikoliv u dveří našich bytů, v domě či kdekoliv venku, jak bylo doposud z vaší strany obvyklé. Pouze písemnou formu komunikace budeme akceptovat. Předem děkujeme za pochopeni a řádné respektováni této žádosti. Tolik výbor SV. SV bylo založeno před rokem ani jednou neodpověděli.
Co s tím?  Stanovy říkají po domluvě. Ony s námi nechtějí mluvit.
Pokud nám odpovíte odvolat, tak to se nepodaří. Nikdo to nechce dělat. Na poslední schůzi byli4 důchodci a 3 členky výboru. SV má 19členů. Dobrá rada drahá.         Děkuji za odpovědi.

Odpověď:

Dobrý den,
děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Soužití v domě, kde je jakákoliv forma samosprávy vyžaduje, aby na to byli lidé připraveni. Družstevní samospráva je velmi vhodná, bohužel družstevnictví má u nás malou podporu. Nevím, proč jste si zvolili SVJ, ale i zde musíte počítat s iniciativou lidí a jejich ochotou pracovat ve výboru samosprávy, stejně jako s plněním svých povinností, upravených stanovami. Všechny záležitosti vyřizuje na místě k tomu určeném, hlavně na schůzích výboru a výročním shromáždění. Je nezbytné postupovat striktně podle zákonů a být trpělivý, lidé si musí na sebe zvyknout. Základem bude vždy usnášení schopné shromážděni a hlasování podle vlastnických podílů. Tuto samozřejmost uvádím proto, že v dotazu uvedené počty jsou nejasné.

S pozdravem

Ing. František Beneš, CSc.

Předmět: Práva LGBT

Od: xx Datum vložení: 16. 8. 2016
Dotaz:

Dobrý den,

zajímalo by mě, jaký je postoj strany k právům LGBT+ osob. Máte nějaký jednotný postoj?

Odpověď:

Dobrý den,

děkuji za Váš podnět a důvěru, s kterou jste se obrátil na KSČM.

KSČM neschválila žádné oficiální stanovisko k právům LGBT osob.  Každopádně má KSČM liberální pohled na menšiny obecně a to se týká i menšin podle sexuální orientace. Jsme proto, aby menšiny měly své pevné místo ve společnosti a nestaly se terčem jakéhokoliv útlaku, šikany nebo zesměšňování.

S pozdravem

Mgr. Ing. Tereza Čechová Humpolcová, Ph.D., Oddělení pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež ÚV KSČM

Předmět: Nemovitost

Od: xx Datum vložení: 5. 8. 2016
Dotaz:

Dobrý den,
mám k Vám velkou prosbu, dotaz ohledně mých sousedů. V prvé řadě,
musím říct, že se sousedy mám velmi vřelé vztahy, a proto se za ně
obracím na Vás o právní pomoc, radu. Sousedům je přes 70 let a není mi
jedno, jak by mohli dopadnout, když by nekonali (zdají se mi, že
rezignovali, s tím, že o nemovitost přijdou). Níže Vám popíšu jejich
tíživou situaci.
Jejich problém již nastal kolem roku 1965, kdy si jako velice mladí
"pořídli" rozpadlou nemovitost, za kterou zaplatili majiteli 5 tisíc
korun. A tady nastal kámen úrazu. Původní majitel, kterého osobně
znali, si peníze převzal, dal jim i klíče od nemovitosti s tím, že
smlouvu o prodeji nemovitosti sepíšou dodatečně, aby vše bylo právně v
pořádku. Jenže po majiteli nemovitosti se poté slehla zem a nic se
nedotáhlo do konce. Takže smlouva na prodej nemovitosti nebyla sepsána,
ani doklad o převzetí finanční částky nebyl vystaven. Proto jak plynul
čas, sousedi vše „hodili“ za hlavu a nemovitost začali užívat jako
vlastní. Za těch bezmála 50 let započali nemovitost opravovat,
zvelebovat, vložili do ní své úspory. Přepsali si na sebe elektrickou
energii, platili daň z nemovitosti a začátkem devadesátých let minulého
století vybudovali přípojku vodovodu, jakmile byl v obci zřízen
vodovodní řad, hradí svoz komunálního odpadu atd. Do letošního roku
2016 vše probíhalo v naprostém přádku, než se stalo, co se asi dalo
čekat. O tuto nemovitost se přihlásili dědicové původního majitele,
kteří chtějí svojí nemovitost zpět. Již jsou i zapsáni v katastru
nemovitostí jako majitelé patřičné nemovitosti. Dle slov sousedů, se s
novými nabyvateli nemovitosti nedá rozumně domluvit a chtějí po nich
neadekvátní částku za nemovitost, na kterou pochopitelně ani tito
sousedi nemají finanční prostředky. Od nových majitelů nemovitostí se
sousedi dočkávají nových překvapení, kdy se je snaží
„odříznout“ od vodovodního řadu, kdy navštívili vodovody a
kanalizace, kteří zpravují vodovodní řad v obci, a tam jím údajně
bylo řečeno, že přípojka je vedena na nemovitost a tudíž je jejich a
ne sousedů (v devadesátých letech to téhle instituci nevadilo, že
přípojku dělají jiné osobě než té, která je vedena jako majitel
nemovitosti, respektive 26 let od sousedů vybírali zálohy za odebranou
vodu). Toto jednání se mi zdá za hranou slušnosti, možná zákona. A
další nepříjemnosti mohou nastat, jako např. vystěhování sousedů,
když „obývají“ nemovitost, která jim právně nepatří atd. Než
jsem se rozhodl Vám napsat, samozřejmě jsem hledal odpověď na internetu,
kde jsem našel jaké si vydržení nemovitosti dle nového občanského
zákoníku, ale nejsem právník, takže nevím, jestli se na shora uvedenou
událost toto zákonné ustanovení vztahuje, a jestli by se na ně nemohl
vztahovat starý občanský zákoník, když skutek započal již před 50
lety. Proto Vás chci požádat o právní radu, pomoc, kterou bych svým
sousedům rád předal s nadějí, že jejich situace je snad řešitelná, i
když se jako mladí zachovali neuváženě, naivně.

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Podle občanského zákoníku z roku 1964 bylo možné vydržet nemovitost, paragraf 134, pokud ji držitel užíval s vědomím, že mu patří po dobu 10 let. Z textu dotazu je zřejmé, že sousedé věděli, že vše není v pořádku - smlouva o prodeji ani nebyla sepsána, měla být tehdy registrována státním notářství a předána do EVIDENCE na středisko geodézie. Takže k vydržení nemohlo dojít, ale nápravu by mohl zjednat výrok soudu o určení vlastnictví, jenomže to vyžaduje silné právní zastoupení, zvláště když v katastru je nový vlastník.

S pozdravem

Ing. František Beneš, CSc.

Stránky