Zadávání dotazů

Vážení spoluobčané,

prosíme vás, abyste své dotazy co nejvíce konkretizovali.

Odpověď na vaši otázku obdržíte zhruba do pěti pracovních dnů u složitějších dotazů může být lhůta pro odpověď delší. 

 

Děkujeme za pochopení.

Tým občanské poradny

Vaše dotazy

Předmět: Nemovitost

Od: xx Datum vložení: 5. 8. 2016
Dotaz:

Dobrý den,
mám k Vám velkou prosbu, dotaz ohledně mých sousedů. V prvé řadě,
musím říct, že se sousedy mám velmi vřelé vztahy, a proto se za ně
obracím na Vás o právní pomoc, radu. Sousedům je přes 70 let a není mi
jedno, jak by mohli dopadnout, když by nekonali (zdají se mi, že
rezignovali, s tím, že o nemovitost přijdou). Níže Vám popíšu jejich
tíživou situaci.
Jejich problém již nastal kolem roku 1965, kdy si jako velice mladí
"pořídli" rozpadlou nemovitost, za kterou zaplatili majiteli 5 tisíc
korun. A tady nastal kámen úrazu. Původní majitel, kterého osobně
znali, si peníze převzal, dal jim i klíče od nemovitosti s tím, že
smlouvu o prodeji nemovitosti sepíšou dodatečně, aby vše bylo právně v
pořádku. Jenže po majiteli nemovitosti se poté slehla zem a nic se
nedotáhlo do konce. Takže smlouva na prodej nemovitosti nebyla sepsána,
ani doklad o převzetí finanční částky nebyl vystaven. Proto jak plynul
čas, sousedi vše „hodili“ za hlavu a nemovitost začali užívat jako
vlastní. Za těch bezmála 50 let započali nemovitost opravovat,
zvelebovat, vložili do ní své úspory. Přepsali si na sebe elektrickou
energii, platili daň z nemovitosti a začátkem devadesátých let minulého
století vybudovali přípojku vodovodu, jakmile byl v obci zřízen
vodovodní řad, hradí svoz komunálního odpadu atd. Do letošního roku
2016 vše probíhalo v naprostém přádku, než se stalo, co se asi dalo
čekat. O tuto nemovitost se přihlásili dědicové původního majitele,
kteří chtějí svojí nemovitost zpět. Již jsou i zapsáni v katastru
nemovitostí jako majitelé patřičné nemovitosti. Dle slov sousedů, se s
novými nabyvateli nemovitosti nedá rozumně domluvit a chtějí po nich
neadekvátní částku za nemovitost, na kterou pochopitelně ani tito
sousedi nemají finanční prostředky. Od nových majitelů nemovitostí se
sousedi dočkávají nových překvapení, kdy se je snaží
„odříznout“ od vodovodního řadu, kdy navštívili vodovody a
kanalizace, kteří zpravují vodovodní řad v obci, a tam jím údajně
bylo řečeno, že přípojka je vedena na nemovitost a tudíž je jejich a
ne sousedů (v devadesátých letech to téhle instituci nevadilo, že
přípojku dělají jiné osobě než té, která je vedena jako majitel
nemovitosti, respektive 26 let od sousedů vybírali zálohy za odebranou
vodu). Toto jednání se mi zdá za hranou slušnosti, možná zákona. A
další nepříjemnosti mohou nastat, jako např. vystěhování sousedů,
když „obývají“ nemovitost, která jim právně nepatří atd. Než
jsem se rozhodl Vám napsat, samozřejmě jsem hledal odpověď na internetu,
kde jsem našel jaké si vydržení nemovitosti dle nového občanského
zákoníku, ale nejsem právník, takže nevím, jestli se na shora uvedenou
událost toto zákonné ustanovení vztahuje, a jestli by se na ně nemohl
vztahovat starý občanský zákoník, když skutek započal již před 50
lety. Proto Vás chci požádat o právní radu, pomoc, kterou bych svým
sousedům rád předal s nadějí, že jejich situace je snad řešitelná, i
když se jako mladí zachovali neuváženě, naivně.

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Podle občanského zákoníku z roku 1964 bylo možné vydržet nemovitost, paragraf 134, pokud ji držitel užíval s vědomím, že mu patří po dobu 10 let. Z textu dotazu je zřejmé, že sousedé věděli, že vše není v pořádku - smlouva o prodeji ani nebyla sepsána, měla být tehdy registrována státním notářství a předána do EVIDENCE na středisko geodézie. Takže k vydržení nemohlo dojít, ale nápravu by mohl zjednat výrok soudu o určení vlastnictví, jenomže to vyžaduje silné právní zastoupení, zvláště když v katastru je nový vlastník.

S pozdravem

Ing. František Beneš, CSc.

Předmět: Otázka kontroly činnosti společenství vlastníků bytů.

Od: xx Datum vložení: 4. 8. 2016
Dotaz:

Někteří členové výboru si ze společenství udělali soukromý podnik. Stanový společenství vůbec nerespektuji.Z fondu oprav si financuji soukromé aktivity. Zápisy ze  shromáždění vlastníků skoro neexistuji. Zásadní problém je v tom,že dle stanov mají do konce června předložit shromáždění ke schválení finanční uzávěrku za minuly rok a to se stalo za posledních 7 let pouze jednou.Navíc,  na žádné výhrady ústní nebo písemné nereaguji.Když jsem požádal finanční úřad o kontrolu bylo mi sděleno,že na to nemají kompetenci. Proto se obracím na Vás o pomoc , jak takové lumpy jde likvidovat.
Další podrobnosti mohu dodat.  Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.
Úplně nejednoduší je podat trestní oznámení na podezření ze zpronevěry finanční částky. Na druhé straně si za to tak trochu můžete sami. Neznám sice Vaše stanovy, ale určitě byste v nich měli mít uvedeno, že je možné členy výboru odvolat, kdy a za jakých podmínek je možné svolat mimořádné zasedání vlastníků bytových jednotek. Jako vlastník máte možnost kdykoliv nahlédnout do dokladů o hospodaření. Ze stanov by také měla vyplývat možnost kontroly hospodaření, jaký způsobem  je prováděna. Finanční úřad s tímto skutečně nemá nic společného. Způsob kontroly upravují stanovy společenství, navíc pak tyto stanovy jste určitě museli v této době nově upravovat a dávat je do souladu s novým občanským zákoníkem, takže i tady je možnost doplnit případně stanovy o způsob kontroly.

                                                                                                                S pozdravem  dr. Nedvědová

Předmět: Napracování pracovní doby - funkce zastupitele

Od: xx Datum vložení: 4. 8. 2016
Dotaz:

Dobrý den,

      pracuji jako člen Městské rady (za KSČM) v Žatci.  Zaměstnavatel mne nyní informoval, že si musím dřívější odchody ze zaměstnání na MR napracovat - mám je doložené potvrzením o účasti.  Domnívám se, že dle paragrafu 201 ZP o výkonu veřejné funkce bych měla být v zaměstnání omluvena a nic nenapracovávat. MR nám začíná ve 14.00 a já odcházím ze zaměstnání ve 13.30 hod.  Bylo mi poukázáno, že mám pružnou pracovní dobu a té se toto netýká a musím si dřívější odchod napracovat. V rámci pružné pracovní doby máme základní část pracovní doby od 8.00 - 13.00 hod. a volitelnou část pracovní doby od 6.00 - 8.00 a od 13.00 - 17.00. Pokud bych prý měla pevnou pracovní dobu, tak by mi to prý bylo omluveno. Prosila bych proto o laskavý právní výklad, zda zaměstnavatel postupuje v mém případě správně či ne.

                      Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM.

Tato problematika je upravena v §§ 200 a 201 zákoníku práce.
 

Zaměstnanci od zaměstnavatele přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele v těchto případech nepřísluší, není-li dále v tomto zákoně stanoveno jinak, nebo není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak. Zvláštní právní předpisy upravující překážky v práci z důvodu obecného zájmu tím nejsou dotčeny.

(1) Výkonem veřejné funkce se pro účely tohoto zákona rozumí plnění povinností vyplývajících z funkce, která je

a) vymezena funkčním nebo časovým obdobím, a
b) obsazovaná na základě přímé nebo nepřímé volby nebo jmenováním podle zvláštních právních předpisů.

(2) Výkonem veřejné funkce je například výkon funkce poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu, senátora Senátu Parlamentu, člena zastupitelstva územního samosprávného celku nebo přísedícího.
(3) Zaměstnanci, který vykonává veřejnou funkci vedle plnění povinností vyplývajících z pracovního poměru, může být z důvodu výkonu veřejné funkce poskytnuto pracovní volno v rozsahu nejvýše 20 pracovních dnů (směn) v kalendářním roce.

     Z tohoto vyplývá, že zaměstnavatel Vám může poskytnout pracovní volno v rozsahu 20 pracovních dnů. Pokud máte pružnou pracovní dobu a výkon funkce vykonáváte mimo pevnou pracovní dobu, pak byste skutečně měla toto napracovat. Při pevné pracovní době byste měla nárok na volno na oněch 20 pracovních dnů. Postup zaměstnavatele je tedy správný.

                                                                                                             S pozdravem   dr. Nedvědová

 

Předmět: Lichevní smlouvy

Od: xx Datum vložení: 4. 8. 2016
Dotaz:

Dobrý den,
prosím o radu. Otec v červnu 2015  uzavřel smlouvu o spotřebitelském úvěru na částku 16.997 kč u firmy CETELEM. Kupoval elektrospotřebiče (varná deska a el. trouba) u firmy Okey Česká Lípa. Smlouvu podepsal jen z důvodu prodloužení záruky. Zaměstnanci firmy mu bylo sděleno, že pokud částku zaplatí do 12. měsíců, uhradí pouze 10 procent z dlužné částky a  1 procento  z předčasného splacení úvěru. K dnešnímu dni zaplatil 10 splátek ve výši 985 Kč a chtěl celou částku doplatit hotově. O svém úmyslu písemně informoval Cetelem a bylo mu sděleno, že k dnešnímu dni má doplatit částku 15.407,- Kč. V dopise není uvedeno, jaká částka jsou úroky, co je smluvní pokuta. Teprve dnes jsem viděl smlouvu, kde je uvedeno, že úvěr je 16.997,- Kč, počet splátek 36, výše splátky 985,- kč, celková částka, kterou bude muset zaplatit je 35.460,- Kč, výpůjční úroková sazba - pevná roční ve výši 48,99 procent, RPSN 61,64 procent. Ještě jej zdvořile žádají o uvedení zdrojů nabytí peněžních prostředků ke splacení úvěru dle zákona č. 253/2008 Sb. Opět prohlašuji, že informace zaměstnanců firmy Okay byli jiné. Jedná se o podvod na starého člověka? Prosím o radu, jak postupovat a zda má otec částku uhradit. Za chybu se platí. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

abych Vám mohl dobře odpovědět potřebovala bych vidět ty smlouvy. Pokud je to tak jak píšete ta k zcela evidentně se jedná o tzv lichevní smlouvy. Pokud REPO sazba přesahuje 40 púrocent je to dle soudní judikatury lichva. Vzhledem k tomu, že uvádíte, že smlouvy byly podepsány v prodejně OKEY v České Lípě, předpokládám, že bydlíte buď přímo v České Lípě nebo v jejím okolí, pak mně prosím můžete kontaktovat (zaslat na sebe telefonní ei emailové spojení) a domluvili bychom si schůzku a na tyto smlouvy bych se blíže podívala.

                                                                                        S pozdravem   dr. Nedvědová

Předmět: Změna otce v RL dítěte

Od: xx Datum vložení: 4. 8. 2016
Dotaz:

Dobrý den, jsem už několik let rozvedená, už 5 let žiju s partnerem, se kterým se chystáme vzít a máme spolu roční dceru, která má příjmení po otci. Z předchozího manželství mám 6 letou dceru, která se narodila, když jsme s exmanželem už žili odděleně ( je biologickým otcem starší dcery). O dceru se nijak nestará, výživné neplatí, ani se o ní nijak nezajímá. Dcera ho nezná a za otce považuje mého současného partnera.
Chceme, aby byl v RL dcery a ona měla jeho příjmení. Jak máme postupovat? A máme v tomto případě šanci, aby u soudu tuto změnu schválili?
Další otázka se týká výživného, které exmanžel dceři dluží. Dluh za roky 2010- 2012 je vymáhán exekučně ( exekutor není příliš aktivní), proto bych chtěla dluh od roku 2013 dát k vymáhání jinému exekutorovi. Mohu to udělat? Nebude tomu předchozí exekuce nějak bránit? A nebude probíhající exekuce na výživné nepříznivě ovlivňovat změnu otce v RL?
Velmi děkuji za odpovědi.

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM.

Váš budoucí manžel po uzavření manželství může nezletilou dcerou osvojit podle § 794 a násl. obč. zákoníku. Je nutno v tomto směru podat návrh příslušnému soudu dle místa Vašeho bydliště. Ve věci bude provádět šetření soud a příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí, který se k návrhu bude vyjadřovat.

Do doby osvojení  je fyzický otec povinen platit výživné, a proto vedení exekuce na výživné nebrání řízení o osvojení, naopak skutečnost, že otec výživné neplatí, s nezletilou se nestýká a zaviněně tak porušuje své povinnosti rodiče, může vést k závěru, že k osvojení dítěte není třeba jeho souhlasu. Nic nebrání také tomu, aby dlužné výživné vymáhal za další období i jiný exekutor. Exekutora můžete změnit i v průběhu již probíhající exekuce.

                                                                                                                              S pozdravem   dr. Nedvědová

Předmět: Návštěva lékaře o dovolené

Od: xx Datum vložení: 4. 8. 2016
Dotaz:

Dobrý den, prosím o radu, jak správně postupovat v těchto případech :
1. Zaměstnanec čerpal delší dovolenou a na konci měsíce předložil potvrzení o návštěvě lékaře /1 celý den/.
2. Zaměstnanec předložil potvrzení  o návštěvě lékaře na 4 hodiny a na zbývající 4 hodiny čerpá dovolenou.
Domnívám se, že nárok ani v jednom případě nemají, můžete mi, prosím, poradit? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM.

Návštěva lékaře je překážkou v práci, ale jedná se o dobu nezbytně nutnou k návštěvě lékaře. Pokud zaměstnanec předložil potvrzení, že byl u lékaře, pak se zjevně jedná o přerušení dovolené a den, kdy byl u lékaře  se nezapočte do čerpání dovolené, ale jako  by byl v zaměstnání. Stejně tak to je v bodě 2 otázky. Pokud tedy zaměstnanec byl půl dne u lékaře a zbytek pracovní doby si vzal dovolenou, je tento postup možný. Otázka jiná je, že dovolenou zaměstnanec čerpá se souhlasem zaměstnavatele.

                                                                                                                             s pozdravem  dr. Nedvědová
 

Předmět: Proplacení dovolené

Datum vložení: 21. 7. 2016
Dotaz:

Dobrý den.7.10.2016 mi končí roční  podpůrčí doba v pracovní
neschopnosti.Z loňského roku jsem nevyčerpal ani den z 20 dnů
dovolené.Jelikož se můj zdravotní stav nelepší , uvažuji odejít v
říjnu do předčasného důchodu.Mám
nárok na proplacení loňské dovolené, nebo ji musím vybrat a pak
odejít?
Za rok 2016 není nárok na žádnou dovolenou?
Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

V případě nemoci se krátí dovolená podle § 223 zák. práce, ale alespoň 2 týdny dovolené musí být poskytnuty, a to i za rok 2016. V ustanovení § 222 zák. práce pak je upraveno právo na náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou  nebo její část ve výši průměrného výdělku.

S pozdravem dr. Nedvědová

Předmět: Brigáda nezletilé dcery

Datum vložení: 19. 7. 2016
Dotaz:

Dobrý den,
moje nezletilá dcera byla na brigádě, podepisovali jsme dohodu o
provedení práce, kde byl uveden druh práce, kterou bude vykonávat, zhruba
jak dlouho bude brigáda trvat(od data, do data),rozsah cca 300 hod.
Výsledek byl ten, že dělala spoustu činností, které v dohodě nebyly
uvedeny a její denní pracovní doba čítala minimálně 14-16 hodin
denně, se žádnou souvislou pauzou, přestávku na oběd neměla. Myslím,
že nezletilý ani dospělý takto dlouho pracovat nemůže. Směny byly
každý den bez volných dnů mezi nimi. Doslechli jsme se, že
zaměstnavatel to takto praktikuje celkem běžně. Lze se obrátit na
nějakou instituci, která by provedla kontrolu, aby se toto nemohlo
opakovat, je nutno mít na to nějaké svědky?
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM.

Určitě se obraťte na příslušný inspektorát bezpečnosti práce (mají sídlo v každém krajském městě a zpravidla i pobočku v bývalých okresních městech a kontakty lze vyhledat na internetu, včetně pracovní doby). Svědky mít nemusíte, neboť inspektorát provede sám kontrolu a vyvodí z tohoto příslušné závěry. To co popisujete není až tak neobvyklá praxe, ale je samozřejmě zcela v rozporu se zákoníkem práce. Věcí by se měla zabývat i odborová organizace, pokud zde existuje.

S pozdravem   dr. Nedvědová

Předmět: Občanské právo

Datum vložení: 15. 7. 2016
Dotaz:

Dobrý den, prosíme o informaci jak máme postupovat při řešení sporu mezi mojí manželkou a jejím bratrem ohledně užívání nemovitostí.

Manželka a její bratr jsou podílovými spoluvlastníky každý jednou ideální polovinou nemovitých věcí. Jedná se o stavbu domu a zahradu a je využívána pro rekreační účely. Od roku 2004, kdy vzniklo jejich podíl. spoluvlastnictví, byly nemovitosti užívány oběma sourozenci včetně jejich rodin. Od roku 2009, kdy  odešla manželka do důchodu a začala využívat nemovitosti se souhlasem spoluvlastníka prakticky celoročně spolu se svým dospělým synem. Pečuje o zahradu, provadí veškerou údržbu nemovitostí jako je sekání trávy, úklid listí atd.

Zároveň nemovitosti bez jakéhokoliv omezení užíval i manželčin bratr.

Ten v tomto období stavěl chatu, využíval nemovitost k tomu, že si zde připravoval potřebné věci ke stavbě a měl a má zde složené značné množství materiálu, a to nejenom na zahradě ale i na půdě objektu. Mezi oběma sourozenci nebyly z hlediska užívání  nemovitostí žádné problémy.

V roce 2009 provedla moje manželka na své náklady rekonstrukci koupelny.

Zároveň nechala provést opravy omítek a položení dlažby v další místrnosti objektu. V roce 2012 pak opět na svoje náklady zajistila rekonstrukci kuchyně, která spočívala ve vyrovnání podlahy,položení linolea a nainstalování nové kuchyňské linky. nyní se manželce vysmívá, že to vše dělala pro sebe.

Pokud jde o placení nákladů spojených s daní z nemovitostí a pojištění nemovitostí tak od roku 2004 do roku 2009 je platil bratr manželky a ta mu hradila polovinu těchto nákladů. Od roku 2009, kdy manželka započala s rekonstrucí, tak po dohodě začal platit daň a pojištění bratr manželky., protože se žádným způsobem nepodílel na úhradě postupných rekonstrukcí.

Bez jakýchkoliv rozporů tato situace trvala zhruba do poloviny roku 2015, kdy se z neznámých důvodů zcela změnil přístup spoluvlastníka.

Nejprve požadoval vyklidit skříně a následně pak vyžadoval pobyt v nemovitosti bez naší přítomnosti a to dva dny v týdnu. Manželka mu vyhověla, stav trvá od poloviny února 2016. Nyní přišel spoluvlastník s požadavkem, že chce ještě pro sebe jeden den o víkendu a prohlašuje že je majitelem nemovitostí jenom on.

   S tím manželka nesouhlasí a proto dochází ke slovním konfliktům (zatím slovním). Jeho jednání se dá nazvat šikanou až terorizováním, chová se nadřazeně a tak se začal  chovat i ke mě. Dokud manželka snášela jeho nevhodné chování vůči ní a jejím dětem z  prvního manželství, což jsem jí dlouhodobě vyčítal a navrhoval jsem , že si s ním promluvím, ale vždy mi bylo řečeno abych se o to nestaral, tak bylo vše OK.  Když ale jeho jednání začalo být neúnosné, tak jsem se s ním tvrdě pohádal. Žádal jsem ho aby se k mé manželce choval slušně a odpověď zněla - drž hubu! Nebýt přítomna manželka, tak dostal pár facek. Od této hádky je snaha spolupodílníka zamezit můj  přístup do objektů nemovitostí. Též tlačí na manželku, aby se zbavila našeho psa. Proto prosím, jak se máme k uvedeným skutečnostem postavit.

Děkuji předem za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Když se spoluvlastníci se stejným počtem hlasů nedohodnou, musí rozhodnout o důležitých otázkách soud, ale podle § 1140 odst. 1 obč. zákoníku nikdo nemůže být nucen setrvat ve spoluvlastnictví. Spoluvlastnictví ze zrušuje dohodou, nedojde-li k ní, rozhodne na návrh jednoho z nich soud, a to tak, že se věc buď rozdělí, není-li to možné, přikáže ji za přiměřenou náhradu jednomu ze spoluvlastníků.

S pozdravem

dr. Nedvědová

Předmět: Krajské volby - lídr Středočeského kraje

Datum vložení: 14. 7. 2016
Dotaz:

Dobrý den,

zajímalo by mne, kdo je lídrem za KSČM do krajských voleb ve Středočeském kraji.

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

za lídra na kandidátní listinu KSČM ve volbách do krajského zastupitelstva ve Středočeském kraji je schválen Ing. Zdeněk Štefek (současný radní Středočeského kraje pro kulturu a památkovou péči).

S pozdravem

Ing. Mgr. Tereza Čechová Humpolcová, Ph.D.

Oddělení pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež ÚV KSČM

Stránky