Zadávání dotazů

Vážení spoluobčané,

prosíme vás, abyste své dotazy co nejvíce konkretizovali.

Odpověď na vaši otázku obdržíte zhruba do pěti pracovních dnů u složitějších dotazů může být lhůta pro odpověď delší. 

 

Děkujeme za pochopení.

Tým občanské poradny

Vaše dotazy

Předmět: Brigáda nezletilé dcery

Datum vložení: 19. 7. 2016
Dotaz:

Dobrý den,
moje nezletilá dcera byla na brigádě, podepisovali jsme dohodu o
provedení práce, kde byl uveden druh práce, kterou bude vykonávat, zhruba
jak dlouho bude brigáda trvat(od data, do data),rozsah cca 300 hod.
Výsledek byl ten, že dělala spoustu činností, které v dohodě nebyly
uvedeny a její denní pracovní doba čítala minimálně 14-16 hodin
denně, se žádnou souvislou pauzou, přestávku na oběd neměla. Myslím,
že nezletilý ani dospělý takto dlouho pracovat nemůže. Směny byly
každý den bez volných dnů mezi nimi. Doslechli jsme se, že
zaměstnavatel to takto praktikuje celkem běžně. Lze se obrátit na
nějakou instituci, která by provedla kontrolu, aby se toto nemohlo
opakovat, je nutno mít na to nějaké svědky?
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM.

Určitě se obraťte na příslušný inspektorát bezpečnosti práce (mají sídlo v každém krajském městě a zpravidla i pobočku v bývalých okresních městech a kontakty lze vyhledat na internetu, včetně pracovní doby). Svědky mít nemusíte, neboť inspektorát provede sám kontrolu a vyvodí z tohoto příslušné závěry. To co popisujete není až tak neobvyklá praxe, ale je samozřejmě zcela v rozporu se zákoníkem práce. Věcí by se měla zabývat i odborová organizace, pokud zde existuje.

S pozdravem   dr. Nedvědová

Předmět: Občanské právo

Datum vložení: 15. 7. 2016
Dotaz:

Dobrý den, prosíme o informaci jak máme postupovat při řešení sporu mezi mojí manželkou a jejím bratrem ohledně užívání nemovitostí.

Manželka a její bratr jsou podílovými spoluvlastníky každý jednou ideální polovinou nemovitých věcí. Jedná se o stavbu domu a zahradu a je využívána pro rekreační účely. Od roku 2004, kdy vzniklo jejich podíl. spoluvlastnictví, byly nemovitosti užívány oběma sourozenci včetně jejich rodin. Od roku 2009, kdy  odešla manželka do důchodu a začala využívat nemovitosti se souhlasem spoluvlastníka prakticky celoročně spolu se svým dospělým synem. Pečuje o zahradu, provadí veškerou údržbu nemovitostí jako je sekání trávy, úklid listí atd.

Zároveň nemovitosti bez jakéhokoliv omezení užíval i manželčin bratr.

Ten v tomto období stavěl chatu, využíval nemovitost k tomu, že si zde připravoval potřebné věci ke stavbě a měl a má zde složené značné množství materiálu, a to nejenom na zahradě ale i na půdě objektu. Mezi oběma sourozenci nebyly z hlediska užívání  nemovitostí žádné problémy.

V roce 2009 provedla moje manželka na své náklady rekonstrukci koupelny.

Zároveň nechala provést opravy omítek a položení dlažby v další místrnosti objektu. V roce 2012 pak opět na svoje náklady zajistila rekonstrukci kuchyně, která spočívala ve vyrovnání podlahy,položení linolea a nainstalování nové kuchyňské linky. nyní se manželce vysmívá, že to vše dělala pro sebe.

Pokud jde o placení nákladů spojených s daní z nemovitostí a pojištění nemovitostí tak od roku 2004 do roku 2009 je platil bratr manželky a ta mu hradila polovinu těchto nákladů. Od roku 2009, kdy manželka započala s rekonstrucí, tak po dohodě začal platit daň a pojištění bratr manželky., protože se žádným způsobem nepodílel na úhradě postupných rekonstrukcí.

Bez jakýchkoliv rozporů tato situace trvala zhruba do poloviny roku 2015, kdy se z neznámých důvodů zcela změnil přístup spoluvlastníka.

Nejprve požadoval vyklidit skříně a následně pak vyžadoval pobyt v nemovitosti bez naší přítomnosti a to dva dny v týdnu. Manželka mu vyhověla, stav trvá od poloviny února 2016. Nyní přišel spoluvlastník s požadavkem, že chce ještě pro sebe jeden den o víkendu a prohlašuje že je majitelem nemovitostí jenom on.

   S tím manželka nesouhlasí a proto dochází ke slovním konfliktům (zatím slovním). Jeho jednání se dá nazvat šikanou až terorizováním, chová se nadřazeně a tak se začal  chovat i ke mě. Dokud manželka snášela jeho nevhodné chování vůči ní a jejím dětem z  prvního manželství, což jsem jí dlouhodobě vyčítal a navrhoval jsem , že si s ním promluvím, ale vždy mi bylo řečeno abych se o to nestaral, tak bylo vše OK.  Když ale jeho jednání začalo být neúnosné, tak jsem se s ním tvrdě pohádal. Žádal jsem ho aby se k mé manželce choval slušně a odpověď zněla - drž hubu! Nebýt přítomna manželka, tak dostal pár facek. Od této hádky je snaha spolupodílníka zamezit můj  přístup do objektů nemovitostí. Též tlačí na manželku, aby se zbavila našeho psa. Proto prosím, jak se máme k uvedeným skutečnostem postavit.

Děkuji předem za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Když se spoluvlastníci se stejným počtem hlasů nedohodnou, musí rozhodnout o důležitých otázkách soud, ale podle § 1140 odst. 1 obč. zákoníku nikdo nemůže být nucen setrvat ve spoluvlastnictví. Spoluvlastnictví ze zrušuje dohodou, nedojde-li k ní, rozhodne na návrh jednoho z nich soud, a to tak, že se věc buď rozdělí, není-li to možné, přikáže ji za přiměřenou náhradu jednomu ze spoluvlastníků.

S pozdravem

dr. Nedvědová

Předmět: Krajské volby - lídr Středočeského kraje

Datum vložení: 14. 7. 2016
Dotaz:

Dobrý den,

zajímalo by mne, kdo je lídrem za KSČM do krajských voleb ve Středočeském kraji.

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

za lídra na kandidátní listinu KSČM ve volbách do krajského zastupitelstva ve Středočeském kraji je schválen Ing. Zdeněk Štefek (současný radní Středočeského kraje pro kulturu a památkovou péči).

S pozdravem

Ing. Mgr. Tereza Čechová Humpolcová, Ph.D.

Oddělení pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež ÚV KSČM

Předmět: Rozvázání pracovního poměru ve zkušební době

Datum vložení: 14. 7. 2016
Dotaz:

Dobrý den setkal sem se s nekorektním jednání od strany zaměsnavatele M.A.S. automation a.s., Kolín  IČ 25650513 za niž jedná Martina Sherbaum měl sem zájem pracovat v této firmě jako skladník logistik jelikož sem dříve měl zranění které sem uvedl na vstupní prohlídce a i při pohovoru že dojíždím do Prahy onkologie na kontroli jelikož sem remisích ale mám zájem pracovat po 8dnech práci náročného vaskladnování a stěhovámní kamncelářských stolu sem si přetížil a poranil upon vazu koleni a myslel že to přes víkend přejde ale boleto a nechal se přepravit jneděli  na ambulanci pohotovost nemocnice kolín kde mě řekly že to nesmím 2 měsíce přetěžovat fyzicky zaměsnavateli sme poslal i večer mejl že nepřídu do práce ješte Pondělí zavolal kamarád mě tam donesl neschopenku ješte po další kontrole sem se poradil se specialistou a ten doporučil pokud mohu vyvarovat se práci opětovnému přetížení ale nenabídli mě lehčí práci tudíž sem nadbytečný a chtěli po mě po ochrané lhutě v neschopnosti která dále trvala než se zlepší stav zranění odevzdat vstupní kartu a přinesli výpověd abych ji podepsal já to neudělal tak se chci zeptat jestli musím už na pracovní uřad nemám zápočtoví list ani posouzení nároku na podporu ani ještě nevím zda mě pošlou peníze za ty odpracované dny a když sem odcházel tak a řekl nashledanou majitelka mě řekla sbohem a abych nepočítal s poštou nebo až budu potřebovat posudek tak nevím co mám věchto případech dělat ješte se mě to nestalo až tady a má mzájem pracovat do svých schopností a sil které ještě mám děkuji moc.

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Předpokládám, že máte podepsánu písemnou pracovní smlouvu a v ní máte uvedenu zkušební dobu, nevím, zda byla pracovní smlouva na dobu určitou nebo neurčitou. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je upraveno v § 66 zák. práce a není k němu zapotřebí uvedení důvodu. Za odpracované dny by měla být mzda proplacena, pokud by nebyla, můžete ji žalovat, ale musíte pak prokázat, že skutečně jste pracoval a kdy (svědecky, doklady o docházce apod.). Zápočtový list by měl být rovněž vydán, jinak i zde je možnost žaloby.

S pozdravem

dr. Nedvědová

Předmět: Společná nemovitost

Datum vložení: 13. 7. 2016
Dotaz:

Darovací smlouvou jsem já, sestra a bratr dostali rodinný domek od maminky. Žádný z nás tam nikdy nebydlel, pouze tam podnikal náš bratr. Nic nám neplatil. Před čtyřmi roky podnikáni ukončil a celou tu dobu je dům opuštěný a chátrá. Doporučenými dopisy jsme ho se sestrou žádaly o prodej. Na dopisy neodpovídal. Dům se nachází v centru města a chátrá. Jak máme postupovat? Za odpověď předem děkujeme.

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme, že jste se obrátily na občanskou poradnu KSČM.

Netuším zda jste vůbec s bratrem v nějakém styku. Jestli neodpovídá na dopisy, pak ho třeba navštivte a domluvte se na dalším postupu. Také můžete prodat jen své podíly s tím, že dnes nový občanský zákoník předkupní právo spoluvlastníků nezná. Případně můžete soud požádat o nahrazení projevu vůle bratra k souhlasu s prodejem. Vaše spoluvlastnictví však nebrání  tomu, abyste dům udržovali a opravovali a na bratrovi případně vymáhali třetinu nákladů na opravu. Těch možností jak ve věci postupovat je více. Dům také můžete pronajmout, ale z výnosů byste museli bratrovi dát jeho podíl. Bratr je povinen podílet se na údržbě domu ve výši svého podílu, ale také má právo na poměrnou část výnosů.

                                                                                                     S pozdravem  dr. Nedvědová

Předmět: Vysvětlení občanského soudního řádu

Datum vložení: 13. 6. 2016
Dotaz:

Dobrý den, na internetu jsem našel Vaší právní poradnu. dotaz: prosím o vysvětlení § 322 odst (1) a (2) občanského soudního řádu Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména a) běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, b) snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, c) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, d) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu80c), e) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník. dotaz zní: Nemovitost, která je bydlištěm povinného, spadá do věcí které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování svých hmotných potřeb? Domnívám se, když obvyklé vybavení domácnosti podle ustanovení § 322 potřebuje povinný k uspokojování svých potřeb, pak do exekuce nespadá ani bydliště povinného, a to z důvodu, kdyby bydliště povinného spadalo do exekuce, tak obvyklé vybavení domácnosti je povinnému k ničemu, když povinný po exekuci bydliště se stává bezdomovcem. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM. Bohužel si uvedené ustanovení vykládáte nesprávně. Nemovitost, která je ve vlastnictví a povinný v ní bydlí neslouží výlučně k nezbytné potřebě, neboť povinný má možnost bydlet v nájemním bytě, v hotelu, na ubytovně a pod. V tomto směru bydliště povinného je abstraktní pojem a může mít více konkrétních podob tak, jak jsem uvedla. Byt v osobním vlastnictví, či vlastnictví nemovitosti povinný nezbytně nepotřebuje. Stejně tak není vybavení domácnosti jako vybavení domácnosti. Je klasické vybavení, nadstandardní vybavení a podobně. K základním vybavením určitě nebude patřit horkovzdušná trouba či americká lednička či jiné elektrospotřebiče, které jsou zbytné. V zásadě však k Vašemu dotazu nutno konstatovat, že je skutečně nutno rozlišovat formu bydlení, případně vybavení tohoto bydlení. S pozdravem dr. Nedvědová

Předmět: Sociální dávky

Datum vložení: 9. 6. 2016
Dotaz:

Dobrý den, dovolte mi, abych se na Vás obrátil s dotazem ohledně sociálních dávek. Moje známá (28 let) žije ve společné domácnosti se svým nezletilým synem předškolního věku. Na dítě nepobírá žádné výživné od otce - odmítá jej platit a ve svých přijmech je odkázaná na dávky sociální péče. A to následné: 4 800 kč dávky na bydlení, 2 600 - 2 800 kč příspěvku na živobytí, podporu v nezaměstnanosti 2 000 kč, přídavek na dítě 500 kč. Naproti tomu její měsíční náklady činí na nájmu 4 174 kč, zálohy na plyn + elektřinu 1 800 + 590 kč. Zajímalo by nás zda s ohledem na takto tíživou sociální situaci neexistuje nárok ještě na nějaké další dávky s ohledem třeba na nezaopatřené dítě. Děkuji velmi za radu.

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM. Dotyčná by mohla požádat Úřad práce, aby hradilo výživné na dítě za otce, kdy podmínkou výplaty příspěvku na výživné za potce je, že matka na něj podala trestní oznámení a její příjmy jsou takové, že by dítě trpělo nouzí a výživné za otce nemohou platit ani jeho rodiče. Tady by se musela obrátit na soud s návrhem na výživné od prarodičů. V tomto by jí měl hlavně pomoci OSPOD (orgán sociální péče o dítě a mládež) v příslušném místě bydliště. S pozdravem dr. Nedvědová

Předmět: Napracování odchodu k lékaři

Datum vložení: 8. 6. 2016
Dotaz:

Moje dcera pracuje půl roku u soukromé firmy, jejíž nově vzniklá pracovní místa půl roku hradil Úřad práce Prostějov. V této firmě se opravují vady na nově utkaných látkách a práce je náročná na oči. Přesto že má dcera 9 dioptrií, tuto práci musela vzít. Byla to místa hlavně pro maminky, které nemohou pracovat na směny, protože se samy starají o děti. Všechny tyto pracovnice tam po půl roce skončily, protože tam panují následující podmínky. Každý odchod k lékaři musí pracovnice nadpracovat. Dcera po dvou měsících dostala herpes (pásový opar) a musela navštívit 3 lékaře, než bolestivou diagnózu určili a začali léčit. Zaměstnavatel jí návštěvy lékaře strhl z dovolené. Před měsícem do této firmy nastoupila mladá žena. Protože věděla že v červnu má jít ke dvěma lékařům do Olomouce, tak si to nadpracovala. Nyní jí zaměstnavatel řekl, že si to nedostatečně vyznačila ve výkazu práce a že to musí nadělat znovu. Co mají tito mladí lidé dělat, když v případě, že u této firmy nevydrží půl roku, tak jim úřad práce nedá podporu. V této firmě pracují ukrajinky, které tam mají postele a přespávají přímo v dílně. Dcera už dala výpověď, protože jí denně bylo vyčítáno, že dělá málo, ale přesto tam musí ještě dva měsíce zůstat. Děkuji za odpověď .

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM. V takovémto případě by určitě měly pomoci odbory, pokud tam vůbec odborová organizace působí.V každém případě se obraťte na Inspektorát bezpečnosti práce, který prověří jednak pracovní podmínky a jednak správnost odměňování a čerpání dovolených, stejně jako napracovávání doby návštěv lékaře. Při Úřadech práce také působí právník, který by měl v těchto případech pomoci. Ale v každém případě by měl pomoci Inspektorát bezpečnosti práce. S pozdravem dr. Nedvědová

Předmět: Dopravní nehoda

Datum vložení: 6. 6. 2016
Dotaz:

Dobrý den, syn měl vážnou dopravní nehodu, škoda byla otcem nahlášena pojišťovně (havarijní pojištění, totální škoda), vozidlo dáno pojišťovnou do aukce. Přihlásil se kupec,nabídka do 21.6. Syn je však v bezvědomí a dle lékařů je jeho stav (rozhodování) nejistý i do budoucna, poškození mozku vlivem silného nárazu. Otec není majitel vozidla. Jaké kroky musím učinit, abych mohl jednat jménem syna (prodej vozidla, odhlášení vozidla, zrušení pojistných smluv), případně jiné právní kroky (rušení plateb za služby apod.) Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM. V tomto případě musíte podat u příslušného soudu návrh, aby synovi byl ustanoven opatrovník. Opatrovníkem může být i otec či matka. S pozdravem dr. Nedvědová

Předmět: Dotaz na ÚP

Datum vložení: 6. 6. 2016
Dotaz:

Dobry den, jsem registrovana na UP. Nasla jsem si praci a smlouvu jsem mela platnou od 7.5.2016,bylo mi receno,ze do 8 dnu ji mam prinest. Dne 6.5. jsem vsak dostala jinou nabidku(vyzaduje rekvalifikaci,ale je platove vyhodnejsi),takze tu smlouvu jsem zrusila jiz 6.5.,takze ani nebyla platna a ani jeden den jsem nebyla zamestnana. UP ji presto po mne vyzaduje. Ja uz ji samozrejme nemam(nevidela jsem duvod si ji nechavat) a UP mi hrozi vyrazenim. Ma na to pravo? Dekuji

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM. Pokud by došlo k vyřazení z evidence, můžete se proti tomuto bránit odvoláním proti rozhodnutí, případně i správní žalobou. S pozdravem dr. Nedvědová

Stránky