Zadávání dotazů

Vážení spoluobčané,

prosíme vás, abyste své dotazy co nejvíce konkretizovali.

Odpověď na vaši otázku obdržíte zhruba do pěti pracovních dnů u složitějších dotazů může být lhůta pro odpověď delší. 

 

Děkujeme za pochopení.

Tým občanské poradny

Vaše dotazy

Předmět: Neúčinnost Notářské smlouvy o zúžení společ.majetku manželů

Datum vložení: 24. 5. 2016
Dotaz:

Dobrý den, ráda bych se zeptala na toto: Naletěla jsem podvodníkovi,když jsem si chtěla nechat vyměnit okna v rod.domku po rodičích. Byl odsouzen v trest.řízení. pro podvod.Bylo to v roce leden/2015. V roce 2009 jsem uzavřela s firmou M-Eurosystém s.r.o. Smlouvu.Bylo to v době jak ukázal ekonomický posudek od znalkyně,který si policie nechala vyhotovit,kdy už nemohl podnikat pro silné předlužení a podvodem vylákal z dalších lidí peníze tím,že s nimi uzavíral pod zastřešením firmy další Smlouvy a vybíral finanční zálohy. Zamlčel skutečnost.,že okna nemůže již vyrobit a také to,co jsem se dozvěděla teprve pár měsíců od Ex. úřadu,že má zúžený majetek manželů. Manželka má vše a on jenom dluhy. Podle starého Obč. zákoníku §143 odst.4 by měla být uzavřená dohoda o zúžení společ.majetku manželů neplatná, protože jsem s tímto faktem nebyla já a ani ostatní věřitelé seznámeni..Chtěla bych podat k soudu na tento fakt žalobu na právní úkon neúčinnosti. Lze to provést a jaká jsou rizika. Svědky o tom, že mě s touto skutečností neseznámil mám. Jak se na to díváte, když jsem sice Smlouvu uzavřela s s.r.o,ale její jediný majitel a jednatel firmy, odsouzený za podvod se v té době firmou jen a jen zastřešoval, protože firma již nebyla schopna cokoliv vyprávět. Mám naději na úspěch v soudním sporu? Jaké se v tomto platí případě platí soudní poplatky? Moc děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM. Odpověď na Vaše otázky není vůbec jednoduchá, žalobu na neúčinnost smlouvy o zúžení společného jmění manželů podat můžete, ale otázka je čím tohoto dosáhnete a jak věc bude posuzovat soud, neboť jste neuzavřela smlouvu o dodání oken s fyzickou osobou, ale s právnickou osobou, která je zastupována fyzickou osobou, což je nutno rozlišovat. Fyzická osoba v případě s.r.o. za dluhy této společnosti neručí a svoji pohledávku můžete vymáhat toliko po tom, s kým byla uzavřena smlouva. Bohužel se nezmiňujete o tom, jak dopadlo trestní řízení, zda jste se tam připojila s náhradou škody či nikoliv a zda Vám škoda byla případně přiznána. Pokud byste již měla škodu přisouzenou v rámci trestního řízení a povinnost byla uložena pánovi jako fyzické osobě, pak by případná žaloba na neúčinnost smlouvy o zúženém jmění manželů mohla mít své opodstatnění. Pokud se týče soudního poplatku ten je vyměřován podle příslušného zákona č. 549/1991 Sb. - zákon o soudních poplatcích. V rámci řízení pak budete muset prokázat, že máte naléhavý právní zájem na podané žalobě. Velice bych Vám v tomto případě doporučovala obrátit se sepisem žaloby na nějakého advokáta. V případě neúspěchu žaloby u soudu byste musela hradit soudní náklady a náklady protistrany. S pozdravem dr. Nedvědová

Stránky