Objednávka grafických podkladů

Doplňte prosím slovní popis (veškeré podrobnosti) požadovaného podkladu. Jak má vypadat? Co na něm má být? Potřebujete vlastní rozměr? Máte požadavky na typ papíru apod.?