Za referendum o vystoupení z EU

Usilujeme o to, aby občané naší země dostali možnost vyjádřit svůj postoj k vystoupení nebo setrvání v Evropské unii.

POŽADUJEME REFERENDUM!

„Referendum o členství naší země v Evropské unii se konalo před dvaceti lety. Tehdy byla KSČM jedinou relevantní silou, která navzdory tehdejší intenzivní propagandistické kampani vyzývala občany, aby hlasovali proti členství naší republiky v Evropské unii. Čas ukázal, že komunisté měli ve svém kritickém postoji pravdu.“

–  Milan Krajča, místopředseda KSČM

Podmínky členství České republiky v EU se za posledních 20 let značně změnily!

Hlavní změny jsou spjaty především s přijetím Lisabonské smlouvy:

  • zřízení dvou nových postů – stálého předsedy Evropské rady a vysokého představitele EU pro zahraniční otázky a bezpečnostní politiku, který má na starosti zahraniční politiku EU,
  • rozšíření počtu oblastí, v kterých bude Rada rozhodovat kvalifikovanou většinou namísto jednomyslnosti,
  • způsob hlasování kvalifikovanou většinou v Radě ministrů,
  • zavedení právní subjektivity EU.

Všechny tyto kroky ještě více omezí suverenitu České republiky, a proto je KSČM jednoznačně odmítá!