Podpoř nás ve volební kampani

Kampaň, která zastaví řádění pětikoaličních stran a jejich partnerů na evropské úrovni, je náročná. Oceníme každou pomoc! Nechte nám na sebe kontakt, ozveme se. Děkujeme!

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů (včetně tzv. citlivých údajů) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Svým podpisem stvrzuji, že mé osobní údaje uvedené v e formuláři určeném pro sběr kontaktů potenciálních dobrovolníků kampaně koalice STAČILO! jsou pravdivé a správné. Zároveň tímto dávám dle § 9, písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, výslovný souhlas správci a zpracovateli osobních údajů (KSČM) ke zpracování mých osobních údajů uvedených zde, a to výhradně pro účely organizace kampaně a informování mé osoby. Byl(a) jsem poučen(a), že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, jakož i o dalších svých právech (přístup k osobním údajům vedeným o mé osobě, právo na jejich opravu či odstranění závadného stavu) a povinnostech zpracovatele (KSČM) vyplývajících z uvedeného zákona.