Rozhazování peněz občanů madam Pekarovou; nepotismus ODS