Nedávno jsme si připomněli 75. výročí vzniku vojenského paktu NATO. Jsem přesvědčen, že režimní proválečné propagandě navzdory je správné připomenout alespoň některá fakta z historie i současnosti této agresivní vojenské organizace, která slouží již tři čtvrtiny století zájmům Washingtonu:

 • Od svého vzniku v roce 1949 bylo vždy NATO útočným agresivním vojenským nástrojem imperialismu USA a jeho spojenců. Pakt byl otevřeně namířen proti Sovětskému svazu a dalším evropským zemím, které se rozhodly vydat socialistickou cestou. Mezi nimi bylo také tehdejší Československo. Podle před časem odtajněných materiálů byly ze strany USA a NATO kupříkladu v 50. letech minulého století plánovány útoky jadernými zbraněmi na 69 cílů v Praze. Jen v okolí našeho hlavního města pak byly za cíle plánovaných jaderných útoků vybrány Beroun, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Neratovice, Psáry, Roztoky, Slaný nebo Štěchovice. Podle uvedených plánů měla být cílem útoku systematická destrukce měst včetně výslovného zaměření na civilní obyvatelstvo. To, že naštěstí tyto plány nakonec realizovány nebyly, na jejich děsivosti pranic neubírá.
 • I po skončení „studené války,“ jejímž odpudivým reliktem se NATO stalo, neztratil tento vojenský pakt nic na své agresivitě. NATO intervenovalo přímo, nebo podpořilo vojenskou intervenci v zemích Evropy, Blízkého a Středního východu, Afriky a Střední Asie. NATO a jeho členské státy zločinně bombardovaly Jugoslávii a jsou zodpovědné za destabilizaci, násilí a války v Afghánistánu, v Iráku, v Libyi, v Sýrii, na Ukrajině i v mnoha dalších zemích. V žádném z těchto případů nebyla výsledkem deklarovaná demokracie, svoboda nebo mír. Naopak. Důsledkem bylo utrpení civilistů, smrt a zkáza.
 • O tom, jaký je charakter NATO se mohli občané naší země přesvědčit, veškeré režimní propagandě navzdory, již několik dnů po vstupu České republiky do tohoto paktu. Před 25 lety totiž došlo také ke zločinné agresi NATO proti Jugoslávii. Naše země, tehdy čerstvý člen paktu, byl hanebně jejím spolupachatelem. 78 dní a nocí trvající bombardování přitom způsobilo smrt či zranění tisícům obyvatel tehdejší Jugoslávie.
 • Připomeňme útok na most u Lužane kde při zásahu autobusu a sanitky byly zabity desítky civilistů, ostřelování konvojů s uprchlíky na silnici Djakovica – Prizren nebo útok na budovu srbské televize v Bělehradě. Teprve tříletá Milica Rakič, zavražděná kazetovou bombou v Batajnici na předměstí Bělehradu, byla jen jednou z mnoha desítek dětských obětí NATO v Jugoslávii. Nálety NATO bylo zničeno 25 tisíc obytných budov, poškozeno 470 km silnic a 595 km železnic, zničeno 38 mostů. Bylo poškozeno 14 letišť, téměř 40 nemocnic a zdravotních středisek, téměř 100 škol a školek, 176 kulturních památek. Taková je pravdivá bilance zločinů NATO v tehdejší Jugoslávii.
 • Ve své agresivní politice se však NATO neomezuje jen na Evropu, jak dokládá příklad Afghánistánu. Je třeba připomenout, že během více než 40 let vměšování a agrese USA a jejich spojenců z NATO i mimo něj v Afghánistánu, z nichž posledních 20 let bylo spojeno s vojenskou invazí a následnou okupací, přišly o život stovky tisíc lidí a miliony dalších byly nuceny uprchnout ze svých domovů. I zde měla Česká republika ostudnou roli spolupachatele, když coby člen NATO vyslala do dalekého Afghánistánu své vojáky, aby prý „u Kábulu bojovali za Prahu.“
 • Dvacetiletá okupace Afghánistánu skončila pro USA a NATO ponižujícím debaklem, přestože stála podle oficiálních odhadů USA více než 2 biliony dolarů, tak jinak 300 milionů dolarů za každý jeden den po dvě celé dekády. Celkové ztráty USA a jejich spojenců se pak za toto období odhadují na více než sedm desítek tisíc padlých. Také cena za účast naší země na okupaci Afghánistánu dosáhla mnoha miliard korun a vojáků Armády České republiky při ní padlo za zájmy USA celkem 14.
 • Trvalá expanze paktu NATO do východní Evropy je bezpochyby jednou z příčin aktuálního konfliktu na Ukrajině. Kyjevský režim, který se dostal k moci po krvavém státním převratu na Majdanu před 10 lety, byl od počátku NATO vojensky mohutně podporován. I v současné fázi konfliktu na Ukrajině sehrávají NATO a jeho členské státy klíčovou roli, a to nejen ve sveřepé snaze tento střet dále eskalovat a všemožně bránit mírovému řešení.
 • Nejnovější oficiální prohlášení o možném otevřeném nasazení pozemních sil členských států NATO na Ukrajině je však opravdu mimořádně nebezpečnou deklarací. Takovou obludnou politiku, znamenající akutní hrozbu nejen pro celou Evropu a všechny její obyvatele, je nutné co nejrozhodněji odmítnout. Oprávněné volání lidí po míru musí s ještě větší intenzitou zaznívat i v České republice, mimo jiné pro její stávající účast na mnohamiliardových zbrojních dodávkách na Ukrajinu, umožnění výcviku tisíců ukrajinských vojáků na našem území či všemožnou podporu kyjevského režimu ze strany našich státních představitelů.
 • Podle poslední studie renomovaného Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru dosáhly roční výdaje na zbrojení nového rekordu. Celosvětově stouply vojenské výdaje o 3,7 %, což je historické maximum a vyšplhaly se na jen těžko představitelných 2,24 bilionů dolarů. Státy NATO se na nich podíleli 1,23 biliony dolarů, tedy více než polovinou. I mezi nimi pak neslavně vyniká vojenský rozpočet USA dosahující 877 miliard dolarů. Ale i u zemí západní a střední Evropy roční výdaje na zbrojení dosáhly nebývalých 345 miliard dolarů. A Česká republika v tomto ohledu není žádnou výjimkou.
 • Současná asociální vláda ODS, KDU-ČSL, TOP09, STAN a Pirátů s patolízalskou poslušností všestranně plní příkazy přicházející z Washingtonu a Bruselu. To se týká právě i požadavku NATO na mohutné navyšování výdajů na zbrojení, které by měly dosahovat minimálně 2 % HDP. V době, kdy protilidová vláda Petra Fialy pod deklaratorním a falešným heslem úspor destruuje sociální a důchodový systém a škrtá peníze na zdravotnictví či školství, neváhá utrácet desítky a stovky miliard na zbraně. Rozpočet Ministerstva obrany tak letos meziročně stoupl o neuvěřitelných 35 % a přesáhl 151 miliard korun. Předmětem mnohamiliardového utrácení pak nejsou jen předražené a nepotřebné americké stíhačky F-35, ale i 62 francouzských houfnic Caesar, 246 švédských bojových vozidel pěchoty CV90 či případně 77 tanků Leopardů 2A8. Takové nehorázné rozhazování miliard ze státního rozpočtu zahraničním zbrojařským firmám musí skončit!
 • Důležitým nástrojem strategie nadvlády USA je rozsáhlá síť vojenských základen, námořních flotil a raketových systémů, které USA a jejich spojenci v NATO rozšířili po Evropě a celém světě. Zahraničních vojenských základen USA je více než tisíc a nachází se v mnoha desítkách zemí. U nás umístění takové základny lidé v minulosti jednoznačně odmítli, když se v naprosté většině postavili plánům na její zřízení v Brdech. Přesto je nebezpečí umístění vojsk USA v naší zemi opět realitou, stvrzenou navíc v minulém roce i tzv. obrannou smlouvou mezi USA a Českou republikou.
 • Přestože vládní představitelé soustavně tvrdí opak, jedná se zcela zřetelně o smlouvu týkající se pobytu vojsk USA na našem území. Podle této smlouvy budou moci vojenské jednotky USA přijíždět na území České republiky bez jakékoli kontroly z naší strany. Armáda USA si bude moci zřizovat na českých vojenských základnách a ve vojenských výcvikových prostorech svá vlastní vojenská zařízení, která bude mít zcela pod svou kontrolou bez jakýchkoli pravomocí české strany. Česká republika se skrze tuto smlouvu vzdává výsadního práva na trestní stíhání příslušníků ozbrojených sil USA za trestné činy jimi u nás spáchané. Podle této smlouvy budou ozbrojené síly USA a jejich dodavatelé navíc u nás oproštěni od placení daní a dalších poplatků daní. Vazalskou vojenskou smlouvu s USA je proto nutné co nejrozhodněji odmítnout a spolu s ní i všechny snahy o přítomnost vojsk USA v naší republice!

Pakt NATO opakovaně prokázal, že je hlavní hrozbou pro mír nejen v Evropě, kde se Evropská unie dokonce deklaruje jako jeho evropský pilíř, ale i ve světě. Představuje proto také největší bezpečnostní riziko i pro Českou republiku, která se i skrze NATO aktivně účastní jeho válek, agresí a okupací v rozporu s Chartou OSN a všeobecně uznávanými normami mezinárodního práva. S tím je třeba skončit! Oprávněnost požadavku na vystoupení naší země z paktu NATO se ukazuje každý dnem. Odmítnutí účasti Armády České republiky na agresích, okupacích a intervencích NATO, jakékoliv přítomnosti cizích vojsk na našem území i soustavného tlaku na další navyšování rozpočtů na zbrojení je mimořádně aktuálním úkolem. Je třeba udělat vše pro změnu české zahraniční a bezpečnostní politiky a to tak, aby byla založena na suverenitě, kolektivní bezpečnosti, mezinárodním právu a především míru!

Milan KRAJČA, místopředseda KSČM