Kampelička pro prominentní členy ODS; proč média mlčí o Gonzalu Lirovi?