Ve čtvrtek 2. června dopoledne postihl část Prahy výpadek elektrického proudu. Do blackoutu, jak to začala označovat některá média, to mělo hodně daleko. Není to rozhodně nic příjemného zůstat v omezeném prostoru ve výtahu nebo v metru. Technická závada se samozřejmě může vyskytnout kdykoliv a kdekoliv. Je jistě dobrou zprávou, že nedošlo k dalšímu rozšíření výpadku na větší území. Složky IZS byly připraveny po celou dobu odstávky být lidem nápomocny v případě ohrožení jejich zdraví, majetku nebo života.

A jen zde opět připomenu, že otázku energetické bezpečnosti KSČM zmiňuje dlouhodobě. Nejen z pohledu ukončení těžby uhlí, ale i z hlediska jeho nahrazení pro výrobu energie. V našich podmínkách je to i otázka využití OZE a stability jejich dodávek.

Průmyslové podniky apelují na novou výstavbu infrastruktury. Postavit solární elektrárnu je dnes rychlejší proces, než zajistit infrastrukturu pro následnou distribuci el. energie. A i to je, bohužel, výsledek nového stavebního zákona, se kterým si stávající sněmovna neumí stále poradit.  

A na závěr sned jen krátká poznámka. Některé webové portály si jistě oddechly, že byly odpojeny od svých čtenářů jen pár desítek minut. Ne jako weby, které na tři měsíce odpojil jeden správce domén… A možná si někteří moderátoři zpráv, novináři nebo komentátoři z těchto portálů uvědomí, že díky kapacitě přenosové soustavy byl výpadek pouze krátký. A možná si sami pro sebe přiznají, že stabilita naší přenosové soustavy je dána základem, který byl budován v období před rokem 89, kdy bylo nutné dostat elektřinu z elektráren do průmyslových podniků. Tedy v době, na kterou si tak rádi stěžují a odsuzují ji.  Budiž…

Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně KSČM