Ve dnech 15. – 18. června 2022 proběhlo již 25. Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum (PMEF). Hlavní setkání se uskutečnila v kongresovém centru „Expofórum“ v Petrohradu. Hlavní část fóra proběhla 17. června v rámci plenárního zasedání za účasti prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina.

Přednesl projev, ve kterém zhodnotil současnou situaci ve světové ekonomice a politice. Podle Putina je nyní ruská ekonomika ve složitém stavu a řada obchodních, výrobních a logistických vazeb prochází novými zkouškami. Uvedl dále, že protiruské sankce uvalené západními zeměmi jsou šílené a bezmyšlenkovité. Jejich jediný cíl, snížit výkonnost ruské ekonomiky, se nepovedl. Skutečnost, že se sankce západních států míjí účinkem, parafrázoval na výroku amerického spisovatele Marka Twaina: „Zprávy o mé smrti jsou značně přehnané.“

(pozn.: v roce 1897 publikoval The New York Journal Twainův dopis, ve kterém vyvracel informaci o jeho smrti pomocí této fráze. Zvěsti o spisovatelově nemoci se rozšířily během Twainova turné kolem světa.)

Ruské federaci roste objem obchodů v rámci Euroasijského ekonomického svazu (zkráceně Euroasijská unie). Jejími členy jsou Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Arménie, Kyrgyzstán.

Rusku se podařilo potlačit nárůst inflace a veřejné finance jsou stabilní. Po dosažení vrcholu 17,8 % je inflace na hodnotě 16,7 % a nadále klesá. Řešením je vytvořit podmínky pro rozvoj výroby a nabídky na domácím trhu. Dále pak obnovit vnitřní poptávku a podpořit úvěrování ekonomiky.

Na konto USA se prezident Putin vyjádřil, že jde o velmoc, zaslouží si respekt a jde o zemi s velkou budoucností. I když se někdy její představitelé dívají na ostatní přezíravě. Zmínil, že i v USA se politici potýkají s vnitřními problémy a její představitelé mohou být konfrontováni s představami svých obyvatel.

Věnoval se i otázce dodávek obilí. Rusko je připraveno poskytnout potřebné objemy zejména africkým zemím a zemím Blízkého východu a zabránit tak nedostatku potravin v těchto zemích. Odhadem se jedná o 50 mil. tun.

Hlavním tématem Petrohradského ekonomického fóra pro letošní rok bylo motto: „Nový svět – nové příležitosti“. Odráží globální změny ve světě vedoucí k formování nového ekonomického modelu.

Většina programu fóra byla věnována mezinárodním vztahům. Konalo se zde zasedání pracovní skupiny „Rusko – Čína“, kde se vzájemně debatovalo na téma rusko-čínské obchodní a ekonomické spolupráce. Akce se zúčastnili generální ředitelé státních podniků, velvyslanci a představitelé soukromých společností obou zemí.

16. června se uskutečnila akce věnovaná zintenzivnění spolupráce mezi Ruskem a Afrikou. V rámci zasedání se sešli zástupci ministerstva školství Ruské federace a předseda vlády Středoafrické republiky.

Dále se v tento den konalo zasedání o hospodářské spolupráci mezi Ruskem a Egyptem. Samostatná jednání byla věnována také vztahům Ruska s Latinskou Amerikou a Íránem.

Samostatným tématem fóra je budování značky „Made in Russia“ (Сделано в России). Na konferenci se probíraly otázky náhrady dovozu zboží, chování spotřebitelů, preferencí nákupu domácích produktů. Z debat vyplynulo přijetí nových ekonomických skutečností a podpora zahraniční ekonomické aktivitě Ruské federace v současných podmínkách.

Nová situace se však netýká jen zástupců podnikatelského sektoru. Důležitý je i marketing a mediální podpora. I na tato téma se připravila setkání a workshopy.

Dalším tématem, které se na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru 2022 probíralo, byla účast žen v ekonomikách zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika). Přítomní odborní delegáti diskutovali o iniciativách na zvýšení účasti žen v jednotlivých ekonomikách. Nedílnou součástí jednání byla i vzájemná spolupráce mezi zeměmi BRICS a to jak v obecné rovině tak už i v konkrétních tématech. Jedním takovým byl i širší rozvoj vinohradnictví.

Na fóru se představovaly i jednotlivé regiony Ruské federace. Moderní způsoby prezentace s pomocí digitálních vizuálních efektů, programů s rozšířenou realitou a filmů ve 4D byly téměř samozřejmostí na každé z prezentovaných expozic. Za lídra je v tomto možné považovat republiku Tatarstán, kde se na základě mnoha pilotních projektů v oblasti IT realizuje spolupráce soukromého kapitálu a státní sféry. To jednoznačně přináší úspěchy zejména v oblasti sociálně-ekonomického rozvoje regionu.

Za další dynamicky rozvíjející se region je považována oblast Nižného Novgorodu. S tímto regionem je tradičně spojen automobilový průmysl. Svůj rozvoj však tato oblast vidí i v intenzivních formách zemědělské výroby. Konkrétně živočišné výroby a s tím spojených ekologických výzev, kam patří zajištění krmiva a zpracování živočišných odpadů. To vše s využitím moderních technologií.

Ivan Strachoň (zpracováno podle zahraničních materiálů)