Prohlášení Komise žen ÚV KSČM

Dnem rovnosti žen a mužů si od roku 2006 vždy 19. června připomínáme stále nedokončenou cestu ke společnosti, kde bude rovnost mezi muži a ženami skutečnou prioritou. Před více než 100 lety mohly ženy v Československu poprvé volit, být voleny a pokračovat ještě intenzivněji v boji za svá práva. I když nerovností ubývá, stále existuje mnoho oblastí, v nichž jsou ženy znevýhodňovány. Jsou jim kladeny do cesty překážky v podobě společenských předsudků, stereotypů a různých druhů skryté diskriminace. Svoji roli sehrává i jejich vlastní nižší sebevědomí, větší zodpovědnost za výchovu a péči o děti, o staré rodiče a o domácnost. Ženy u nás v posledních letech předběhly muže v počtu vysokoškolských diplomů, přesto se dlouhodobě potýkáme s jejich nízkým zastoupením v rozhodovacích pozicích, ať už v byznysu, dozorčích radách nebo v politických stranách a volených funkcích. Nedostatečné je i zapojení žen do veřejného života. Zásadní překážkou rovnosti žen a mužů je přetrvávající rozdíl v odměňování. Muži jsou u nás za stejnou práci placeni v průměru o 22 % lépe, a to se za posledních 20 let téměř nezměnilo. Kromě diskriminace na pracovišti, ženy často vykonávají profese s nižším platovým ohodnocením a mimo nejvyšší manažerskou sféru. Často se jim také nedaří, kvůli nedostatku předškolních zařízení a služeb pro rodiče nebo i neochotě otců zapojit se více do péče o domácnost, slaďovat pracovní a rodinné povinnostmi. To, že ženy vydělávají v produktivním věku méně, se pak nevyhnutelně odrazí na jejich nižším důchodu a také vyšším ohrožení chudobou ve stáří.  Den rovnosti žen a mužů představuje příležitost zamyslet se nad všemi problémy. Bez emocí a předsudků hledat vhodná řešení, a hlavně skutečně něco udělat. Lidská práva jsou základem fungující demokracie, a to je třeba si stále připomínat. Zvláště v dnešní době, kdy se objevuje řada snah ženská práva omezovat, například zpochybňováním práva žen na potrat nebo ochrany žen před sexuálním a domácím násilím.

Komise žen ÚV KSČM dlouhodobě usiluje o vzdělávání a osvětu v oblasti rovnosti žen a mužů. Předkládá návrhy, které umožňují zapojení většího počtu žen do politiky KSČM. Systematicky věnuje pozornost řešením, která při současném drastickém zdražování všech životních potřeb a narůstající chudobě zlepšují situaci občanů České republiky. Zároveň důrazně odsuzuje válečné zločiny a jednoznačně se staví na stranu mírových řešení všech mezinárodních konfliktů.

(za)