Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu budou v úterý 12. září hlasovat o návrhu nové směrnice o spotřebitelských úvěrech, jehož hlavní zpravodajkou v legislativním procesu EU je česká europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. Té se podařilo vyjednat řadu úprav, díky kterým budou v zemích EU spotřebitelé mnohem více chráněni před libovůlí společností na úvěrovém trhu.

Schválená směrnice bude jedním z nástrojů, které pozitivně ovlivní problematiku zadlužování. „Ta je stále velice aktuální a podle současného stavu české ekonomiky se neblýská na lepší časy – problémů s dluhy jedinců i domácností bude v následujících měsících a letech přibývat. Je tedy povinností všech politiků zajistit, aby se u nás zase nerozjelo dluhové a exekuční Eldorádo, které jsme zde viděli v předchozí dekádě a půl. Přicházím s ochranou těch nejzranitelnějších v nadcházejících krizových časech,“ uvádí Kateřina Konečná. Při vyjednávání se řídila dvěma základními principy: „Půjčka by nikdy neměla znamenat upadnutí do otroctví věčných dluhů a jejich splácení a to, co se tváří jako úvěr, smrdí jako úvěr a vypadá jako úvěr, by mělo být jako úvěr regulováno.“

Členské státy EU včetně ČR budou mít po schválení 2 roky na to, aby změnily své zákony o spotřebitelském úvěru a změny uvedly v život.  „Jsem sice dost skeptická, jak se k tomu postaví čeští politici, nicméně ze své pozice udělám maximum, aby se z mého řešení nestal paskvil. A třeba mě vláda překvapí,“ dodává europoslankyně.

Co nová směrnice přinese?

 • Tzv. „právo být zapomenut“.  Skončí diskriminace pacientů, kteří se vyléčili z rakoviny. Banky jim nechtějí půjčovat nebo je pojišťovat, protože dřív trpěli touto vážnou nemocí. Nyní budou chráněni „právem být zapomenut“, které jim bude garantovat, že po uběhnutí určité doby od skončení léčby se banka nebo pojišťovna nebude smět na tuto léčbu zeptat a ani použít rakovinu jako důvod ke zhoršení podmínek pojištění úvěru.
 • Podobně jako u cigaret by nově reklama na úvěry měla vždy obsahovat jasné a výrazné upozornění (velkým písmem či slovem), že půjčování peněz stojí peníze.
 • Některé nebezpečné druhy reklam budou zakázány. Jde o ty, které povzbuzují spotřebitele k půjčce s motivací zlepšení finanční situace, či reklamy, které tvrdí, že úvěr vede ke zvýšení finančních zdrojů, představuje náhradu za úspory nebo může zvýšit životní úroveň spotřebitele.
 • Zakotvení tzv. procesu shovívavosti věřitele. V případě prodlení splátek bude mít věřitel povinnost s dlužníkem jednat o posunutí splatnosti dluhu, změně výše splátek, snížení úroku, odložení splátek apod. ještě před tím, než začne dluh vymáhat soudně a exekučně.
 • Omezení schémat kup teď, zaplať později neboli odložené splácení. V podstatě se jedná o úvěr, ač se se to tak na první pohled netváří. Tento finanční produkt není nijak regulován, pohybuje se v šedé zóně a člověk se při jeho častém používání může snadno předlužit. Nyní jej čekají pravidla jako u jiných spotřebitelských úvěrů.
 • Možnost splatit spotřebitelský úvěr před skončením smlouvy. Nově bude mít spotřebitel možnost splatit úvěr předem za zlepšených podmínek, tzn. bez zásadních penalizací.
 • Nebankovní poskytovatelé úvěrů a jejich zprostředkovatelé budou nově podléhat příjímacímu řízení a registraci a dohledu ze strany vnitrostátních orgánů.

Evropský parlament schvaluje návrh europoslankyně K. Konečné, díky kterému budou spotřebitelé více chráněni před zadlužením

Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu budou v úterý 12. září hlasovat o návrhu nové směrnice o spotřebitelských úvěrech, jehož hlavní zpravodajkou v legislativním procesu EU je česká europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. Té se podařilo vyjednat řadu úprav, díky kterým budou v zemích EU spotřebitelé mnohem více chráněni před libovůlí společností na úvěrovém trhu.

Schválená směrnice bude jedním z nástrojů, které pozitivně ovlivní problematiku zadlužování. „Ta je stále velice aktuální a podle současného stavu české ekonomiky se neblýská na lepší časy – problémů s dluhy jedinců i domácností bude v následujících měsících a letech přibývat. Je tedy povinností všech politiků zajistit, aby se u nás zase nerozjelo dluhové a exekuční Eldorádo, které jsme zde viděli v předchozí dekádě a půl. Přicházím s ochranou těch nejzranitelnějších v nadcházejících krizových časech,“ uvádí Kateřina Konečná. Při vyjednávání se řídila dvěma základními principy: „Půjčka by nikdy neměla znamenat upadnutí do otroctví věčných dluhů a jejich splácení a to, co se tváří jako úvěr, smrdí jako úvěr a vypadá jako úvěr, by mělo být jako úvěr regulováno.“

Členské státy EU včetně ČR budou mít po schválení 2 roky na to, aby změnily své zákony o spotřebitelském úvěru a změny uvedly v život.  „Jsem sice dost skeptická, jak se k tomu postaví čeští politici, nicméně ze své pozice udělám maximum, aby se z mého řešení nestal paskvil. A třeba mě vláda překvapí,“ dodává europoslankyně.

Co nová směrnice přinese?

 • Tzv. „právo být zapomenut“.  Skončí diskriminace pacientů, kteří se vyléčili z rakoviny. Banky jim nechtějí půjčovat nebo je pojišťovat, protože dřív trpěli touto vážnou nemocí. Nyní budou chráněni „právem být zapomenut“, které jim bude garantovat, že po uběhnutí určité doby od skončení léčby se banka nebo pojišťovna nebude smět na tuto léčbu zeptat a ani použít rakovinu jako důvod ke zhoršení podmínek pojištění úvěru.
 • Podobně jako u cigaret by nově reklama na úvěry měla vždy obsahovat jasné a výrazné upozornění (velkým písmem či slovem), že půjčování peněz stojí peníze.
 • Některé nebezpečné druhy reklam budou zakázány. Jde o ty, které povzbuzují spotřebitele k půjčce s motivací zlepšení finanční situace, či reklamy, které tvrdí, že úvěr vede ke zvýšení finančních zdrojů, představuje náhradu za úspory nebo může zvýšit životní úroveň spotřebitele.
 • Zakotvení tzv. procesu shovívavosti věřitele. V případě prodlení splátek bude mít věřitel povinnost s dlužníkem jednat o posunutí splatnosti dluhu, změně výše splátek, snížení úroku, odložení splátek apod. ještě před tím, než začne dluh vymáhat soudně a exekučně.
 • Omezení schémat kup teď, zaplať později neboli odložené splácení. V podstatě se jedná o úvěr, ač se se to tak na první pohled netváří. Tento finanční produkt není nijak regulován, pohybuje se v šedé zóně a člověk se při jeho častém používání může snadno předlužit. Nyní jej čekají pravidla jako u jiných spotřebitelských úvěrů.
 • Možnost splatit spotřebitelský úvěr před skončením smlouvy. Nově bude mít spotřebitel možnost splatit úvěr předem za zlepšených podmínek, tzn. bez zásadních penalizací.
 • Nebankovní poskytovatelé úvěrů a jejich zprostředkovatelé budou nově podléhat příjímacímu řízení a registraci a dohledu ze strany vnitrostátních orgánů.