V pondělí 6. listopadu odpoledne v předvečer 106. výročí Velké říjnové socialistické revoluce zorganizoval OV KSČM Vsetín znovuodhalení sochy Julia Fučíka před svým sídlem na ulici Pod vršky. Pro čtenáře jen připomenu, že byla tato socha již jednou postavena a slavnostně odhalena 18. května před dvěma léty.

Tehdy se však Městskému úřadu Vsetín a jeho odboru památkové péče pod lidoveckou taktovkou podařilo si vynutit sundání Fučíkovi sochy pod záminkou památkové ochrany území souvisejícího se zdejším zámečkem.


Byli to právě oni, radní města Vsetína, kterým před třiceti lety vadila socha Fučíka stojící před školou. Prý překážela zvětšení parkoviště, ale jiné důstojné místo pro ni jim bylo zatěžko najít. A tak tato socha na dlouhý čas byla uložena u komunistů v garáži.


Až vůle nového vedení okresního výboru KSČM toto situaci změnilo a zrealizovali její postavení na pozemek ve vlastnictví KSČM. Tak na základě úředního rozhodnutí před dvěma lety došlo k tomu, že Fučíkova socha musela z očí veřejnosti zpět pod plachtu. Vsetínští se však nevzdali a odvolali se cestou právní ke Krajskému úřadu Zlínského kraje a ten nakonec musel přiznat právní pochybení vsetínského úřadu a vydat rozhodnutí, že umístnění sochy není v rozporu se zákonem. A tak jsme se tedy sešli znovu k jejímu odhalení. Navzdory všem novodobým vykladačům historie a kolaborantům s fašistickým nacistickým válečným systémem řízení společnosti za druhé světové války!


Několik desítek občanů a hostů se sešlo na pozvání předsedy OV KSČM Vsetín Romana Ramacha v pondělí 6. listopadu 2023 k slavnostnímu okamžiku, kdy tu už snad trvale bude Fučík stát jako symbol boje proti bídě a sociální nespravedlnosti .V době první republiky i v době dnešní i jako symbol našeho boje za národní svobodu a proti fašismu a nacismu v létech naší národní poroby.


A bylo tomu letos již 120 let od jeho narození v Praze na Smíchově a 80 let od jeho věznění, mučení a popravy v Berlínské věznici Plötzensee 8. 9. 1943, kdy tam spolu s ním bylo vězněno mučeno a popraveno mnoho antifašistů z celé porobené Evropy.


Právě Julius Fučík již od raného mládí ve svých textech dokázal ukazovat a pravdivě popisovat bídu lidí. Tu neskutečnou nerovnost a hlad. Byl i významným literátem a pokračovatelem F. X. Šaldy a propagátorem první země socialismu – Sovětského svazu. Byl komunistou a bojovníkem proti fašismu. To mu přece dnes nemůže být zastánci dravého kapitalismu a dnešního fašismu a oligarchií odpuštěno. Měl být vymazán z paměti našeho národa a byl vymazán i z panteonu Národního muzea a z osnov českého školství.
Takové to barbarství nemůže být přece dopuštěno!


Pozornému čtenáři si jen dovolíme připomenout, že svého času česká kinematografie natočila film o jeho dětství a mladí pod názvem Julek. Pusťme jej hlavně našim dětem a ukažme jim jeho články a knihy. Fučík se stal symbolem pokrokového československého a světového mládežnického hnutí. Fučíkův odznak byl proto nejvyšším vyznamenáním jak v ČSM tak později v SSM. Pro ty, kteří se svou prací a životem v naší společnosti nejlépe zasloužili o pokračování jeho odkazu.


Obřad odhalení jeho sochy započal státními hymnami České a Slovenské republiky. Hlavní slovo o Fučíkovi přednesla předsedkyně UV KSČM Kateřina Konečná. Pak byla k mikrofonu pozvána místopředsedkyně Maruška Pěnčíková. Významným hostem, jenž také pronesl proslov, byl předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička. Slovo také dostal zástupce SocDem pan Doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD, MBA, který zejména vyzvednul Fučíkův odkaz z knihy Reportáž psaná na oprátce: Lidé měl jsem Vás rád bděte! Boj našich národů za svobodu a ochranu našich hranic také připomenul předseda Krajské rady Klubu českého pohraničí Zdeněk Vejpustek. Všichni řečníci se shodli v tom ,že velmi kladně hodnotili život dílo a odkaz Julia Fučíka a jeho příklad i pro dnešek. Na závěr znovu pár slov řekla Kačka Konečná a pak po internacionále lidé přinášeli květiny a hořící svíčky k Fučíkově soše.
Je potřeba říci, že vše proběhlo v důstojné a přátelské atmosféře a objevila se i kamera České televize, jejího krajského štábu a dopisovatelka ČTK. Ti si ale, jak už víme, předem zajistili stanovisko a vyjádření pana starosty Vsetína lidovce Čunka a zástupkyně Krajského úřadu Zlín, která hlavně vysvětlovala důvody, proč došlo k povolení Fučíkovu sochu instalovat. Lidé se však od nich moc nedozvědí, hlavně ti nejmladší, v čem tkví význam a odkaz Julka Fučíka pro náš národ a i pro naši současnost, a tak se našel i ten vandal, který pod rouškou noci prezentoval svou tupost, barbarství nazvěte to jakkoli, když zničil květinovou výzdobu. I to má na svědomí současná propaganda a vládnoucí režim.

Josef Nesvadba, člen OV KSČM Zlín