Okamžitá smrt 85 tisíc civilistů a tříměsíční bolestivé umírání dalších téměř 90 tisíc lidí…

Před 77 lety chtěly USA dokázat svoji nadřazenost a na příkaz Harryho Trumana svrhly první atomovou bombu na japonské město Hirošima.

Za tři dny po té na město Nagasaki, kde zemřelo dalších 80 tisíc lidí. Šlo o politický akt, protože USA věděly, že Sovětský svaz vyhlásí 9. srpna 1945 Japonsku válku.

Věděly, že Rudá armáda nasadila do bojů proti Japonsku Zabajkalský a 1. a 2. Dálnovýchodní front o celkové síle jeden milion a šest set tisíc vojáků plus Tichomořské loďstvo SSSR o síle 165 tisíc mužů.

USA ovšem potřebovaly být první. Potřebovaly celému světu ukázat svoji sílu…

6. srpen 1945 se tak stal symbolickým dnem, kdy Spojené státy americké poprvé daly na srozuměnou, že ztráty na životech civilistů jsou pro ně pouhá čísla.

Roman Roun