Pro mnohé je Jan Hus pouze historickou postavou, o které se učíme ve školách.
Já vnímám mistra Jana Husa především jako reformátora, který se postavil proti špinavostem tehdejší katolické církve. Byl to právě Jan Hus, kterého inspiroval anglický filozof John Wycliffe, kdo ve svých kázáních kritizoval křížové výpravy, pálení kacířských knih, kupčení s tzv. „odpustky“ a řadu dalších amorálních praktik, kterými katolická církev rozdělila český národ.
Ostatně mnohé špinavosti, na které Jan Hus poukázal, fungují v římskokatolické církvi dodnes, a možná i proto nenašla tato církev k rehabilitaci Jana Husa dosud odvahu.
Bylo by skvělé (a já si uvědomuji, že je to čistá utopie), kdyby si z jeho výroku o pravdě, vzali příklad nejen politici, ale také média v čele s veřejnoprávní Českou televizí.

Roman Roun

„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž je odloučení věčné od milosti Boží…“. JAN HUS