👉 Zákon upravující tvorbu cen, jejich regulaci a kontrolu (č.526/1990 Sb.) je standardní nástroj, kterým se řeší mimořádné tržní situace ve veřejném zájmu, vymezuje úředně stanovené ceny, věcně usměrňované ceny a cenové moratorium.

➡ Cenové orgány (ERÚ, Ministerstvo financí ČR) mohou stanovit např. maximální cenu (cenový strop), závazný postup kalkulace včetně přiměřeného zisku (popř. dočasně ceny zmrazit).
U protiprávního stanovování cen může zakročit ÚOHS.

➡ U cen energie je to především ERÚ, který reguluje tu část ceny, která se týká distribučních poplatků, příspěvek na OZE, poplatky operátorovi a tzv. systémové služby. Včetně poplatku za rezervaci pro odběrné místo.

👉 KSČM ✊🚩 je s ohledem na mimořádnou situaci na trhu s energií pro ekonomicky promyšlené využití cenových regulací – v některých zemích EU se rozhodli pro zasahování do cen už dříve.

👉 Známe cestu z energetické krize: https://www.kscm.cz/energie 👈