Senát je dlouhá léta ostuda České republiky. Přestože k volbám do Senátu chodí mizivá část voličů, tak se senátoři chovají, jako by oni byli ti, kdo určují, co je správné a co špatné.

Jednou se usnesenou na tom, že by se měl prezident chovat jinak, protože jim se jeho chování nezamlouvá. Teď zase kárají ombudsmana za pravdu a určují mu, co může a co nesmí říkat! Čeho se dočkáme příště?

Díky malé účasti je Senát místem, kde se schází mnozí pochybní politici, kteří by si tam, kde volí většina, neškrtli. Popravdě, kdo z vás ví něco o svém senátorovi? Víte o tom, že by pro váš region váš senátor něco zařídil?

Jaroslav Komínek, zastupitel v Ústeckém kraji