Na veřejném slyšení v Poslanecké sněmovně se poslanci petičního výboru zabývali peticí KSČM proti zvyšování věku odchodu do důchodu, kterou jako zástupce petentů hájil Roman Roun.
„My, níže podepsaní občané, rozhodně nesouhlasíme se zvyšováním věku odchodu do důchodu nad současnou hranici 65 let. Vyzýváme vládu, aby dopřála občanům této země důstojné stáří ve zdraví a dostatek času na odpočinek po celoživotní práci a zachovala stávající pravidla pro odchod do penze,“ píše se v této druhé petici, kterou zatím podepsalo 16 610 lidí.
Tuto petici iniciovali členové KSČM,“ řekl Roun, který je mluvčím komunistické strany. „Jsme si vědomi, že důchodový systém skončil v prvním čtvrtletí letošního roku v deficitu 25,7 miliardy korun, který se letos může vyšplhat až na 80 miliard korun. Jsme si také vědomi toho, že chronický deficit souvisí s demografií (stárnutím populace) a pomalou mzdovou konvergencí. Což vede k nutnosti řešit financování penzijního systému skutečně systematicky. A to nikoliv lepením děr, ale stabilizováním důchodového systému, průběžným financováním z důchodového pojištění i dalších zdrojů státního rozpočtu. Tedy zvýšením příjmové strany státního rozpočtu například zdaněním všech zisků dosahovaných na našem území, zrušením stropu sociálního pojištění z nadstandardních platů či omezením výdajů na zbrojení. Tedy užitím takových řešení, které koaliční vláda odmítá,“ dodal mimo jiné Roun.

Ať vláda bojuje s inflací a neřeší problémy státního rozpočtu na úkor důchodců,“ řekl bývalý komunistický poslanec Leo Luzar, který také dorazil na veřejné projednávání petice.

ZDROJ: iDNES.cz

Přepis projevu zástupce petentů Romana Rouna:

Vážené paní poslankyně, Vážení páni poslanci, Vážení spoluobčané,

představuji vám petici proti zvýšení věku odchodu do důchodu, pod kterou se k dnešnímu dni podepsalo 16 610 občanů ČR. Tuto petici iniciovali členové Komunistické strany Čech a Moravy několik dní poté, co do zpravodajství České televize prosákly informace o tom, že vláda Petra Fialy připravuje další asociální kroky v údajné snaze řešit dramatický stav ekonomické situace České republiky, na kterém ovšem má lví podíl právě Petr Fiala a jeho ministři.

Jedním z těchto kroků je návrh na prodloužení věku odchodu do důchodu. A to přesto, že premiér Petr Fiala ještě v listopadu minulého roku prohlásil, že tato vláda důchodový věk nezvýší!

Protože se jedná o další krok vlády, která se zuby nehty vyhýbá zásadnímu zvýšení daňové zátěže pro banky, korporace a multimiliardáře a místo toho volí cestu dalšího omezení důstojného života pracujících, byli komunisté první, kdo začal v ulicích a na náměstích po celé České republice vyzývat k odporu proti zvyšování věku odchodu do důchodu.

Protože jde o zásadní téma, které se dotkne současné generace občanů v produktivním věku a které výrazně rezonuje společností, překročili jsme hranici deseti tisíc podpisů již za čtyři týdny.

Poté podpisy pod vlastní petice, které také odmítají zvyšování věku odchodu do důchodu, začaly sbírat další subjekty, odborové organizace, spolky a hnutí. Jsme proto rádi, že právě blesková reakce komunistů byla inspirací pro odpor proti vládnímu návrhu dále zvyšovat věk odchodu do důchodu. V současnosti se tak počet podpisů na všech peticích odmítajících zvyšování věku odchodu do důchodu blíží 130 tisícům.

Rozhodně tedy nejde o minoritní téma.

Jsme si vědomi situace, kdy důchodový systém skončil v prvním čtvrtletí letošního roku v deficitu 25,7 miliardy korun, který se letos může vyšplhat až na 80 miliard korun.

Jsme si také vědomi toho, že chronický deficit souvisí s demografií (stárnutím populace) a pomalou mzdovou konvergencí.

Což vede k nutnosti řešit financování penzijního systému skutečně systematicky. A to nikoliv lepením děr, ale stabilizováním důchodového systému, průběžným financováním z důchodového pojištění i dalších zdrojů státního rozpočtu.

Tedy zvýšením příjmové strany státního rozpočtu například zdaněním všech zisků dosahovaných na našem území, zrušením stropu sociálního pojištění z nadstandardních platů či omezením výdajů na zbrojení.

Tedy užitím takových řešení, které koaliční vláda odmítá.

Občané České republiky chtějí v 65 letech cestovat, užívat si vnoučat a starat se o staré rodiče. Nikoliv dřít na zisky akcionářů jen proto, že současná vláda není ochotná řešit rozpočtové deficity výrazným zdaněním nejbohatších.

Nyní se obracím na vás, paní poslankyně a páni poslanci „fialové“ koalice, které do konce vlády zbývá 855 dní. Neobracím se na vás jen jako zástupce petičního výboru petice proti zvyšování věku odchodu do důchodu, ale jako občan České republiky, kterému není lhostejná budoucnost vlastních dětí a vnoučat. 

Fakt, že na nás, komunisty, i po třiceti letech od převratu házíte řadu vašich osobních neúspěchů, mi nevadí, protože jako komunista jsem na argumentačně prázdné útoky zvyklý.

Ale časté projevy arogance, ješitnosti a cynismu vašeho premiéra Petra Fialy, jenž občany této země, kteří ze zoufalství vycházejí do ulic a účastní se protestů proti vaší vládě, nazývá dezoláty a příznivci Putinova režimu, jsou vrcholem lidské ubohosti.

Vždyť i vinou Petra Fialy žije v této zemi více než milion obyvatel pod hranicí příjmové chudoby! Tito lidé jsou zoufalí a mnozí z nich již nemají motivaci žít.

Věřím, že asociální Fialův postoj bez špetky empatie, absence snahy jednat se sociálními partnery, jeho prokazatelné lži i mediální výkřiky o tom, že se nenechá vydírat, povedou k brzkému konci vaší vlády.

My, komunisté, vyzýváme občany České republiky, kterým není lhostejné, jakým způsobem ovlivňuje vláda Petra Fialy jejich životy, kterým není lhostejné, že se budou muset ještě více uskrovnit či dokonce zadlužit, kterým není lhostejné, že se vláda rozhodla zvýšit finanční zátěž především u zaměstnanců a nízkopříjmové skupiny obyvatel, aby se zapojili do aktivního odporu proti vládě pětikoalice.

Výsledky průzkumů řady evropských i světových agentur poukazují na fakt, že Petr Fiala patří k historicky nejméně oblíbeným premiérům a naprostá většina obyvatel České republiky jej odmítá, protože citlivě vnímají fakt, že vládě Petra Fialy na lidech skutečně nezáleží.

Pevně věřím, že velmi brzy nejen před Poslaneckou sněmovnou a Strakovou akademií, ale po celé zemi, bude znít z tisíců a tisíců úst „FIALO, STAČILO“ a vláda Petra Fialy skončí v propadlišti dějin.

Pevně věřím, že tomu napomůže i naše petice proti zvyšování věku odchodu do důchodu, desítky dalších petic a protesty v ulicích a na náměstích, jež budou následovat.

Návrh na zvýšení věku odchodu do důchodu je jasným sdělením, že vláda Petra jde asociální cestou, která je pro nás nepřijatelná. Proto vznikla petice proti zvyšování věku odchodu do důchodu, a proto ji předkládáme vám, členům Petičního výboru PS PČR s tím, že splnila podmínky zásad pro vyřizování peticí.

Děkuji vám za pozornost.