Petr Fiala v zoufalé snaze zmírnit odpor občanů České republiky k asociálním krokům, které vláda představila Poslanecké sněmovně ve formě konsolidace veřejných financí, veřejně prohlašuje, že díky krokům vlády klesla inflace pod 10 % a že návrhy tzv. úsporných opatření běžná rodina skoro nepocítí.
Komunisté striktně odmítají propagandistická tvrzení předsedy vlády, která se rozhodně nijak nezasloužila například o pokles cen elektřiny a plynu na burzách či pokles cen pohonných hmot.
Oproti roku 2020 se ceny zboží a služeb v ČR zvýšily o třetinu a na původní výši se již nikdy nevrátí. Přiblížily se tak 90 % průměru EU, ačkoliv naše mzdy za průměrem EU zaostávají daleko více. Reálné mzdy pak v ČR klesly o 8,5 %…Je tedy zřejmé, že samochvála Petra Fialy rozhodně není na místě.
KSČM zároveň odsuzuje vládní snahu utajit dopad tzv. úsporného balíčku na pracující a na nejzranitelnější skupiny obyvatel, tedy seniory, zdravotně postižené a mladé rodiny s dětmi.
Tvrzení Petra Fialy, že se běžné rodiny asociální škrty dotknou jen velmi málo, považují komunisté za hanebný a lživý cynismus.
KSČM dlouhodobě navrhuje, aby stát řešil propad veřejných financí takovými kroky, na kterých se budou podílet především ti nejbohatší.


KSČM mimo jiné požaduje:
• Progresivní zdanění fyzických a právnických osob
• Zamezení odlivu kapitálu z České republiky
• Zavedení sektorové daně
• Zavedení daně z luxusu
• Zavedení miliardářské daně
• Snížení výdajů na zbrojení
• Sloučení zdravotních pojišťoven a ponechání pouze jedné
• Zrušení podpory politických neziskovek
• Redukci počtu ministerstev

14. 7. 2023, VV ÚV KSČM