V souvislosti s aktuální dramatickou eskalací konfliktu na Blízkém východě vyjadřuje KSČM hlubokou lítost nad všemi jeho současnými i minulými civilními oběťmi.
Pro KSČM je řešením konfliktu mezi Izraelem a Palestinou bezpodmínečné dodržování rezolucí Organizace spojených národů a mezinárodního práva, spojené se spuštěním mírového procesu, který ukončí izraelskou okupaci a zaručí právo Palestinců na suverénní a nezávislý stát.
Současná situace jasně poukazuje na důležitost prosazení spravedlivého míru v tomto násilím zmítaném regionu. Toho musí být dosaženo i realizací práva na nezávislý palestinský stát v hranicích ze 4. června 1967 a s Východním Jeruzalémem jako hlavním městem, stažením izraelské armády ze všech okupovaných území, ukončením výstavby ilegálních osad, propuštěním všech politických vězňů a umožněním návratu uprchlíků zpět do své vlasti.
Komunistická strana Čech a Moravy zároveň potvrzuje svou solidaritu se svými partnerskými organizacemi v Izraeli a Palestině, konkrétně s Komunistickou stranou Izraele a jí vedenou opoziční Demokratickou frontou pro mír a rovnost a komunistickou Palestinskou lidovou stranou.