Během jednoho měsíce se podařilo nasbírat zákonem stanovený počet podpisů pod petici, kterou iniciovali komunisté a jejímž smyslem je upozornit Poslaneckou sněmovnu na nesmyslnost a nehumánnost záměru prodloužit věk odchodu do důchodu nad 65 let.

Asociální pravicová vláda Petra Fialy ve svém programovém prohlášení z ledna 2022 slíbila předložit do konce roku 2023 návrh důchodové reformy. Dosud ale nenačrtla ani základní obrysy toho, jak má reforma vypadat. Nediskutuje otevřeně o tomto tématu s opozicí ani se sociálními partnery. Proto jsme se rozhodli vyzvat občany, ať se svým podpisem vyjádří k této věci, o které zástupci vlády mluví značně rozporuplně v médiích,“ říká zmocněnec petičního výboru a mediální zástupce KSČM Roman Roun.


Sběr podpisů u petičních stánků i nadále pokračuje, a to i elektronickou cestou prostřednictvím Portálu občana. „Počítáme s tím, že podepsané archy předáme petičnímu výboru Poslanecké sněmovny po Velikonocích,“ dodal Roun.