Komunistická strana Čech a Moravy, jako principiálně protiválečná strana, důrazně odmítá vládní návrh z 16. 11. 2022, který aktuálně probírá Poslanecká sněmovna pod názvem „Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území členských států Evropské unie, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie na území České republiky do roku 2023“.
V rámci něj má být schválen výcvik ukrajinských vojáků na území ČR v pěti turnusech, do konce roku 2023, po 800 mužích, tedy celkem 4000 vojáků. Náklady ve výši téměř jedné miliardy korun zaplatí čeští občané.
Podle dostupných informací dokonce začal tento výcvik již probíhat, a to bez schválení Poslanecké sněmovny.
Česká vláda tak i nadále pokračuje v politice válečného štvaní, která již stála české daňové poplatníky desítky miliard korun a zařadila Českou republiku mezi legitimní vojenské cíle. Jelikož už bylo mnoho zbraní z výzbroje Armády ČR na Ukrajinu odesláno, počítá vláda pro resort obrany na příští rok s částkou ve výši 111,8 mld. Kč, což je téměř o 50 % více než v roce letošním.
To vše v situaci, kdy čeští občané platí o desítky procent více za plyn, elektřinu, potraviny a další zboží a služby.
KSČM na rozdíl od české vlády již od počátku ukrajinské krize považuje za jediné východisko mírové Minské dohody a požaduje jejich dodržování.
I nyní KSČM podporuje všechny kroky vedoucí k mírovému řešení ukrajinského konfliktu a k zajištění míru a bezpečnosti v Evropě v souladu se zásadami mezinárodního práva, Charty OSN a Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.
KSČM znovu zdůrazňuje svůj trvalý požadavek na řešení situace na Ukrajině mírovou cestou, požaduje okamžité ukončení vyzbrojování zainteresovaných stran a zastavení všech vojenských operací, které jsou v rozporu s mezinárodním právem.

vedení KSČM