KSČM znovu potvrzuje svou plnou solidaritu s kubánským lidem, který navzdory dlouhotrvajícím útokům imperialismu hájí svou revoluci, nezávislost a socialismus. KSČM protestuje proti aktuálním otevřeným snahám o destabilizaci Kubánské republiky a „změnu režimu“, při kterých se Washington pokouší znovu využít dopadů zločinné blokády Kuby na její hospodářství a život jejích obyvatel.

KSČM jednoznačně odsuzuje již více než šest desítiletí trvající hospodářskou, obchodní a finanční blokádu Kuby Spojenými státy americkými. Stejně jako naprostá většina států světa požaduje KSČM její okamžité ukončení. Tato blokáda je totiž v zásadním rozporu s mezinárodním právem a cíli a principy Charty OSN a znamená hrubé, masové a systematické porušování práv kubánského národa.

Blokáda Kuby a jakékoliv vměšování Washingtonu do kubánských záležitostí musí skončit!