Doručení energie od výrobce ke spotřebiteli zajišťuje distributor a dodavatel. Jde o relativně samostatné funkce s vlastní ekonomikou (distribuce a dodávky zajištují různé firmy). Distributorské firmy zajištují přepravu energie (elektřiny a plynu) s pomocí přenosové soustavy. Přeprava je hrazena z distribučního poplatku, který je součástí ceny (tvoří cca 1/3 celkové ceny).

V ČR jde u elektřiny o distributorské firmy ČEZ Distribuce, a.s. (součást holdingu polostátní ČEZ).

V Praze je to u elektřiny PRE a u plynu Pražská plynárenská (majoritu má HMP).

U elektřiny na jihu země německá firma E.ON a u plynu německá firma RWE.

Dodavatelské firmy zajištují nákup a prodej energie až ke konečnému spotřebiteli na trhu.

Kromě tradičních dodavatelů (jako je např. ČEZ) působí v ČR i desítky alternativních soukromých obchodníků, z nichž mnozí na počátku energetické krize začali krachovat a dodávky musel garantovat tzv. dodavatel poslední instance.

KSČM je v prvé řadě pro převzetí garance obchodu s energií bez energetických šmejdů (musí se zabránit odstřižení domácností od dodávek energie a zajistit, aby ceny dodavatele poslední instance byly dostupné).

Za komplexní řešení prosazuje KSČM reformu celého systému distribuce a dodávek energie tak, aby rozhodující úlohu v něm převzal stát!

Známe cestu z energetické krize: https://www.kscm.cz/energie