Ministerstvo práce a sociálních věcí vedené zemědělcem Marianem Jurečkou plánuje od příštího roku sjednotit příspěvek a doplatek na bydlení, přídavek na dítě a příspěvek na živobytí a nahradit ho jednou tzv. „super dávkou“. Podmínkou pro získání pomoci od státu má být práce nebo její hledání, ale také dokládání majetku žadatele. Podle předloženého návrhu také budou bohatší domácnosti dostávat více než chudé. To považuje KSČM za naprosto skandální!

Pro KSČM je zcela nemyslitelné, aby z reformy těžily bohatší skupiny obyvatelstva, a tím se ještě více rozevíraly pomyslné nůžky mezi nízko a středně příjmovými domácnostmi. To povede pouze k dalšímu nárůstu negativních jevů ve společnosti. Za naprosto hanebné KSČM považuje, že úřady budou moci nahlížet do bankovních účtů všech členů domácnosti. Jedná se nejen o prolomení bankovního tajemství, ale také o narušení osobních práv i práva na soukromí, což je nepřijatelné.

Nově bude možné také odejmout přídavek na dítě, např. když rodiče nedohlédnou na jeho řádnou školní docházku.  Ač můžeme rozumět snaze státu dohlédnout na to, aby rodiče dbali na vzdělávání svých dětí a posílali je do škol, bude tímto způsobem trestat děti za chyby rodičů, místo toho, aby jim pomáhal. Tato dávka náleží dítěti. Po tzv. reformě bude představovat jen jakousi odměnu rodičům za řádnou výchovu. A výrazně bude snížena, na 500 korun měsíčně na dítě, bez ohledu na věk. Když stát tento přídavek odebere, nepomůže to nijak tomu, aby se školní docházka zlepšila.

KSČM vnímá potřebu reformy sociálních dávek a snahu agendu zjednodušit. Nicméně předložená „reforma“, stejně jako jiné tzv. reformy prezentované či plánované současnou pětidemoliční vládou Petra Fialy, problémy ve skutečnosti neřeší. Naopak. Dělá situaci ještě více složitou a lidem, kteří dávky potřebují, celou věc ztěžuje. Mnohem jednodušší by bylo současný systém plně digitalizovat. Sociální dávky nemají být vnímány jako něco špatného, trest pro potřebné občany, ale jako pomoc od státu ve chvílích krize, nezaměstnanosti nebo špatně placené práce.

Předložená „reforma“ negativně dopadá na nemajetné rodiny, matky a otce samoživitele či rodiny s více dětmi. Tato skutečnost je pro KSČM naprosto neakceptovatelná. Vyzýváme ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku, aby od těchto plánů upustil a spolu s celou nekompetentní vládou rezignoval. Fialo, STAČILO!

Výkonný výbor ÚV KSČM