Národní ekonomická rada vlády ve zveřejněném materiálu navrhuje zavést zpoplatnění veřejných vysokých škol. Dle ní by na školné navazovalo zavedení vratných studentských grantů (půjček na studium). KSČM zavedení školného na veřejných školách odmítá!

Kromě efektivního státního financování vidí KSČM jako dosud nevyužitou možnost podniková stipendia a granty.