KSČM vyslovuje podporu oprávněným požadavkům odborářů sdružených v Podnikovém výboru odborových organizací při Úřadu práce ČR. Ti v souvislosti s rekordní inflací a mohutným nárůstem drahoty požadují navýšení platů zaměstnanců veřejné sféry tak, aby jejich výše reálně neklesala. Symbolicky od 1. máje, Svátku práce, proto také vyhlašují stávkovou pohotovost. Jak uvedl Odborový svaz státních orgánů a organizací, je vyhlášení stávkové pohotovosti důsledkem neochoty současné vlády a ministerstva práce problém zaměstnanců úřadů práce jakkoliv řešit. Úřady práce přitom nyní čelí velkému nárůstu agendy spojené, mimo jiné, s aktuální migrační vlnou související s konfliktem na Ukrajině. KSČM vyhlášení stávkové pohotovosti zaměstnanců Úřadu práce ČR podporuje, stejně jako všechny další kroky vedoucí k navýšení platů a mezd zaměstnanců ve veřejném i soukromém sektoru. KSČM je vždy na straně pracujících!

VV ÚV KSČM