KSČM vyslovuje podporu stávkové pohotovosti vyhlášené odborovými svazy zastupujícími zaměstnance ve veřejných službách a správě. Komunisté se plně ztotožňují s požadavkem odborů na valorizaci mezd a platů tak, aby v souvislosti s rekordní inflací a mohutným nárůstem drahoty jejich výše reálně neklesala.

K dnešku již vyhlásily stávkovou pohotovost postupně tyto odborové organizace:  Odborový svaz státních orgánů a organizací, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, Unie orchestrálních hudebníků České republiky, Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy, Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody, Odborový svaz pracovníků knihoven, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, Unie odborový svaz profesionálních zpěváků České republiky, Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády. Další odborové svazy pak vyhlášení stávkové pohotovosti podpořily.

Kromě vyhlášení stávkové pohotovosti komunisté podporují také všechny další kroky vedoucí k navýšení platů a mezd zaměstnanců ve veřejném i soukromém sektoru. I proto KSČM svolává demonstraci proti současné vlně drastického zdražování, nárůstu chudoby, poklesu životní úrovně i proti neschopnosti a neochotě stávající vlády tuto situaci řešit, která se uskuteční v sobotu 18. června od 15 hodin na Václavském náměstí v Praze. KSČM je vždy na straně pracujících!

Vedení KSČM